Vill Sahlin sätta värnpliktsvägrande kvinnor i fängelse?

oktober 31, 2009 kl. 12:10 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Så länge rekrytering till försvaret sker med plikt så blir konsekvensen att de som inte vill straffas, ytterst med fängelse, alldeles oavsett hur många andra unga människor som verkligen vill rycka in. När Mona Sahlin säger att hon vill att kvinnor ska omfattas av värnplikten blir konsekvensen just denna. Det skriver Sten Tolgfors och ordförandena för de borgerliga kvinnoförbunden. 

bakom galler

Att kvinnor och män behandlas lika, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter är grundläggande i ett modernt samhälle. Likväl är det inte så idag. Uttagning till militär grundutbildning grundas inte enbart på lämplighet.

Tvärtom ser lagstiftningen helt olika ut beroende på kön. För män och endast för män används en pliktlag, som det är straffbart att bryta mot.

Från 1 juli 2010 kommer detta att ändras och endast individens lämplighet och vilja blir styrande för vilka som tas ut till militär grundutbildning.

Rekryteringen kommer att ske på frivillig grund för både kvinnor och män. Unga människor av båda könen kommer genom information, diskussion och en webbenkät att ställas inför frågan om militär grundutbildning och en framtid inom försvaret är viktigt för dem. Därefter väljs genom tester och intervjuer de mest lämpade ut – oavsett kön. Allt för att Försvarsmakten skall kunna rekrytera de bästa för Sveriges försvar. Lagstiftningen och rekryteringsprocessen blir därmed helt könsneutral.

Värnpliktslagen kommer inte längre att tillämpas om inte en kraftigt försämrad omvärldsutveckling och rena försvarsskäl i framtiden skulle kräva det. Lagen görs dock könsneutral för det fall den skulle behöva användas i framtiden.

Försvarsmakten behöver fler kvinnor både för att lösa sina uppgifter i landet, i närområdet och i insatser internationellt. Utan kvinnor kan svenska förband inte nå halva befolkningen i en del av de länder där Sverige medverkar i fredsfrämjande insatser. I första hand handlar det om att Försvarsmakten inom sin verksamhet kan rekrytera personer med de rätta kvalifikationerna.

Men idag är bara ca 5 procent av de som gör militär grundutbildning kvinnor. I internationella insatser är bara ca 9 procent av de svenska soldaterna kvinnor. Detta speglar inte den kvalitet kvinnor kan bidra med i det svenska försvaret.

Sedan ett antal år kallas årligen ca 5.000 unga män in till militär grundutbildning med stöd av pliktlagen. Ett antal unga män får fängelse årligen för att de inte kan tänka sig att göra militär utbildning, t ex år 2006 var det 43 stycken. Detta sker samtidigt som tusentals unga människor vill göra militär grundutbildning – men inte får plats. Ca 45 procent av alla unga män och 25 procent av alla unga kvinnor skulle vara intresserade av militär grundutbildning på frivillig grund.

Så länge rekrytering sker med plikt så blir konsekvensen att de som inte vill straffas, ytterst med fängelse, alldeles oavsett hur många andra unga människor som verkligen vill rycka in, men som inte får göra det.

Mona Sahlin lyfte i sitt sommartal fram jämställdhetsfrågorna. Likväl saknar Socialdemokraterna svar på hur den framtida rekryteringen till försvaret skall se ut. Försvaret är en statlig kärnuppgift. Det räcker inte för Sahlin att bara peka på vad näringslivet borde göra för likabehandling av kvinnor och män. Hon måste själv ge besked om vad hon tänker göra på de områden där regering och riksdag beslutar och hon vill bli direkt ansvarig.

Sahlin måste ge besked: Anser Socialdemokraterna att lagstiftningen om rekryteringen till Försvarsmakten fullt ut skall vara könsneutral? Eller skall olika lagar gälla för män och kvinnor också i framtiden? Här svajar Socialdemokraterna betydligt. Tidigare har Socialdemokraterna sagt att värnpliktslagstiftningen fullt ut skall vidgas till att gälla också kvinnor. Men i partiets försvarsmotion sägs ingenting alls om detta, bara att plikten att mönstra skall vara könsneutral, vilket är en helt annan sak än plikten för tjänstgöring.

Det är inte konstigt att Sahlin svajar. Inte ens under mobiliseringsförsvarets tid då hela årskullar av män kallades in ville Socialdemokraterna nämligen inte använda pliktlag för att få kvinnor att göra militärtjänst. Men nu, när mindre än en tiondel av männen behöver kallas in ska Sahlin plötsligt använda pliktlagar för att kalla in kvinnor?

Är Sahlin verkligen beredd att i fredstid sätta kvinnor i fängelse för att de inte vill göra värnplikt? Om Socialdemokraterna fortsätter använda pliktlagen och den vidgas till att omfatta också kvinnor, så blir konsekvensen att kvinnor som tas ut för militärtjänst kommer att riskera fängelse, om de inte vill in i försvaret. Precis som idag kan ske för män. Något sådant som frivillig plikt finns nämligen inte.

Pliktlagar kan motiveras om försvarets rekrytering kräver det. Men klaras personalförsörjningen på frivillig grund bör frivillighet råda. Regeringen har gett besked om hur rekryteringen till försvaret skall behandla kvinnor och män lika, för att finna de mest lämpade svenska soldaterna. Det sker genom uttagning på frivillig grund för båda könen – men med en vidgad och vilande pliktlag som kan tillämpas om ett kraftfullt försämrat omvärldsläge någon gång i framtiden skulle kräva det.

Det är dock inte rimligt att kvinnor som inte vill göra värnplikt skall riskera fängelse för detta, inte i en tid då rekryteringsbehovet till försvaret klaras på frivillig grund. Ändå är det konsekvensen av Sahlins politik, såvida hon inte ska fortsätta att särbehandla kvinnor. Så vad är beskedet, Mona Sahlin? Särbehandling av kvinnor, eller en plikt som inte behövs för rekryteringen?

Sten Tolgfors, Försvarsminister (M)
Magdalena Andersson, Ordförande Moderatkvinnor
Annika Qarlsson, Ordförande Centerkvinnor
Birgitta Ohlsson, Ordförande Liberala Kvinnor
Maria Fälth, Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Annonser

Ett västsvenskt handslag för miljön

oktober 29, 2009 kl. 10:26 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vid en högtidlig ceremoni på torsdagen, undertecknades en gemensam viljeyttring för ett brett och fortsatt klimatarbete i Västra Götaland.

”Klimatet är vår tids stora ödesfråga! Användningen av fossila bränslen måste minska kraftigt. Detta ska ske genom en mer effektiv energianvändning och en övergång till förnybar energi. I ett gemensamt åtagande och med denna manifestation visar vi att vi är med och agerar NU!”

Bakgrunden till torsdagens manifestation – Ett västsvenskt handslag – är den tvååriga processen ”Smart energi”, som drivits av Västra Götalandsregionen tillsammans med en lång rad aktörer från kommuner, näringsliv, organisationer och akademi. Processen har resulterat i en klimatstrategi för Västra Götaland. Strategin antogs formellt av Västra Götalandsregionens fullmäktige den 8 september.

Huvudmålet med klimatstrategin är att Västra Götaland år 2030 ska vara oberoende av fossil energi. I klimatstrategin har också sex strategiska fokusområden identifierats. Dessa berör boende, transporter och produktion och konsumtion av varor och tjänster. Vid torsdagens manifestation i konserthuset i Göteborg undertecknades den gemensamma viljeyttringen av 60 personer, som representerade bland annat kommuner, näringsliv och akademi i Västra Götaland. Flera uttryckte stolthet över att finnas bland dem som fick möjlighet att vara med i denna första omgång undertecknande.

Landshövding Lars Bäckström undertecknade viljeyttringen och det gjorde även Stenungsunds kommunalråd Ove Andersson:

Ett västsvenskt handslag för miljön

Så var provvalet klart i Bohuslän för Moderaterna!

oktober 27, 2009 kl. 8:35 e m | Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Det var spännande för mig som var glad att jag fick vara med för första gången!        Tack alla ni som röstat och tack ni som röstat på mig! Jag hoppas få vara med på valsedeln september 2010.

RESULTAT – provval till riksdagen

1. Lars-Arne Staxäng, 1174 p
2. Maria Plass, 1041 p
3. Stefan Caplan, 463 p
4. Mattias Zackrisson, 435 p
5. Maria Abrahamson, 415 p
6. Linda Fröberg, 256 p
7. Christian Romberg, 219 p
8. Ellen Juntti, 217 p
9. Staffan Cronholm, 210 p
10. Henrik Sundström, 208 p
11. Eva Abrahamsson, 189 p
12. Maria Buntevski Lennartsson, 174 p
13. Susanne Aronsson, 170 p
14. Johanna Rantsi, 158 p
15. Ann-Sofie Alm, 156 p
16. Gerhard Bengtsson, 148 p
17. Thomas Jakobsson, 142 p
18. Anna Lifjorden, 132 p
19. Markus Sjöqvist, 119 p
20. Gunila Jivén, 114 p
21. Peter Hultman, 114 p
22. Lars Stålheim, 110 p
23. Per Vorberg, 109 p
24. Andre Wiktorsson, 103 p
25. Sture Sandström, 103 p
26. Maria (Mia) Pehrson, 102 p
27. Jan W Kjellberg, 94 p
28. Carin Ramneskär, 93 p
29. Ingemar Larsson, 76 p
30. Tina Mirbaha, 70 p
31. Helen Andersson, 70 p
32. Olli Högström, 63 p
33. Henning Pipkorn, 58 p
34. Charlotta Windeman, 49 p
35. Tomas Andersson, 43 p
36. Christian Schultz, 42 p
37. Lars Wagner, 36 p
38. Jesper Ringholm, 33 p
39. Jan Abrahamsson, 7 p

RESULTAT – provval till regionfullmäktige

1. Annika Tännström, 1679 p
2. Maria Abrahamson, 1085 p
3. Stefan Caplan, 1082 p
4. Mats Abrahamsson, 1052 p
5. Lars-Inge Stomberg, 758 p
6. Linda Fröberg, 739 p
7. Mikael Staxäng, 667 p
8. Arne Lernhag, 629 p
9. Christian Romberg, 606 p
10. Susanne Aronsson, 595 p
11. Staffan Cronholm, 572 p
12. Ellen Juntti, 547 p
13. Marith Hesse, 530 p
14. Henrik Sundström, 494 p
15. Ann-Sofie Alm, 492 p
16. Yvonne Andersson, 481 p
17. Johan Wiktorsson, 471 p
18. Eva Abrahamsson, 438 p
19. Anders G Högmark, 424 p
20. Lasse Andersson, 423 p
21. Andre Wiktorsson, 396 p
22. Gunila Jivén, 391 p
23. Per Vorberg, 373 p
24. Maria Buntevski Lennartsson, 359p
25. Sture Svennberg, 355 p
26. Gerhard Bengtsson, 347 p
27. Marcus Ewerstrand, 343 p
28. Gerd Persson, 324 p
29. Ingemar Larsson, 317 p
30. Håkan Bergstam, 315 p
31. Anna Lifjorden, 296 p
32. Maria Rantsi, 295 p
33. Ingvar Paulsson, 281 p
34. Carin Ramneskär, 280 p
35. Maria (Mia) Pehrson, 269 p
36. Ingela Ruthner, 264 p
37. Ann-Marie Zackrisson, 254 p
38. Thomas Jakobsson, 252 p
39. Peter Hultman, 251 p
40. Kent Lagrell, 247 p
41. Jan W Kjellberg, 232 p
42. Jonas Mårdbrink, 226 p
43. Göran Fahlgren, 225 p
44. Helen Andersson, 215 p
45. Lars Stålheim, 209 p
46. Sture Sandström, 208 p
47. Björn Skår, 205 p
48. Christian Schultz, 203 p
49. Johanna Rantsi, 202 p
50. Jesper Ringholm, 195 p
51. Jan-Eric Andersson, 177 p
52. Margareta Örnell, 141 p
53. Said Olsson, 140 p
54. Johanna Ramneskär, 138 p
55. Charlotta Windeman, 134 p
56. Tomas Andersson, 132 p
57. Olli Högström, 109 p
58. Lars Wagner, 106 p
59. Christina Engström, 105 p
60. Johan Ahlsell, 92 p
61. Jan Jacobsson, 71 p
62. Kjell Ström, 62 p
63. Roberto Gustafsson, 52 p
64. Jan Abrahamsson, 35 p

 Region och riksdagskandidat info p Helen Andersson

Bohusläns Moderata Förbund firade 100 år!

oktober 23, 2009 kl. 8:39 e m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Vi firade detta i Uddevalla –  där allt en gång började – med en jubileumsbankett på Bohusgården!

Håkan Bergstam o jag

Ove och Inger René kramasOve Andersson o Ann-Sofie AlmGlad förbundsordförandeAnnika Tännström o Joachim GrundinArne Lernhag, Gunilla Jivén o Mimmi von TroilIngemar Larsson o Anders HolmensköldJoachim GrundinMaria Abrahamsson i folkdräkt från SkeeMichael CederbrattKent OhlssonMingelEn skålAnders G JohanssonAnnika Tännström o Ingrid CasselAnnika Tännström o Åke SjörénFest i matsalFörbundsordförande visar upp en gåvaGerhard BengtssonGunilla Jivén, Mikael Andersson o Carin RamneskärIngemar LarssonIngemar, Inger, Annika, Carin, Mikael o AndersInger RenéJoachim Grundin, Ingrid Cassel o Kent OhlssonMaria PlassMattias ZackrissonNationalsångenOve Andersson, Berit Adolfssonk, Cederbratt mmOve får en kram av CederbrattSaima o Åke SjörénStaxäng, Yvonne Andersson o Per Vorberg KungenGöran Persson Tommy Körberg Ska du ha en stänkare Ove ska få en stänkare

Jag och Gerhard Bengtsson

 

Ohly, Sahlin och andra vänstersympatisörer borde se utställningen i GBG om kommunistiska brott mot mänskligheten!

oktober 20, 2009 kl. 6:08 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Igår öppnade  utställningen om kommunismens illdåd på Stadsbiblioteket i Göteborg.

Projektledaren Erika Aronowitsch: – De två största brotten under 1900-talet är ju Förintelsen och de brott som skedde mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Vi talar om kanske 100-150 miljoner mördade människor, döda människor under kommunismen i alla de här länderna.  Man har inte pratat så mycket om det här i Sverige tidigare men i ett demokratiskt samhälle måste man lära sig av sin historia. Det här är vår historia också.

Ohly ur SVD

Eftersom ni vänstersympatisörer inte är så insatta i vad kommunismen gjort/gör mot folk – vilket är förståeligt eftersom det inte varit så mycket upplyst i skolan om detta tidigare – så passa nu på att se utställningen. Kanske ni även lånar några böcker på biblioteket och läser mer om vad vänstern står för eg. Låt kunskapen sjuka in i ert medvetande och kanske ni då kan förstå vad ni stödjer!

Jag tror på människors vilja att göra rätt. Jag är övertygad om att vänstern får en del avhopp när deras anhängare blir upplysta..

”Det är vad vi tror att vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt.”  /Bernard

Utställningen” Lillebror ser dig” pågår till och med den 16 november.

Vår mörka historia – Programstart för ny dokumentärserie om svensk rasism

oktober 18, 2009 kl. 5:05 e m | Publicerat i Kultur | Lämna en kommentar

Detta kan bli mycket intressant att följa: TV4 på söndag 25 oktober Kl.18:00

Om vår mörka histora

Tredje delen -sön 8 november Kl 18:00 – kommer jag till och med spela in! Det avsnittet kallas:  ”Den vita rasens framtid” . Den ska handla om 1900-talets rädsla för rasblandning om hur svenska staten försökte få stopp på invandringen av judar och hur myndigheter och massmedia förespråkade en utrotning av den minoritetsgrupp som kallades/kallas ”tattarna” (de flesta ur denna minoritetsgrupp kallar sig själva för:  Resande).

Bistånd utan korruption – Intervju med Gunilla Carlsson

oktober 18, 2009 kl. 2:56 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Klicka på bilden och se en intressant intervju om bistånd utan korruption:

Biståndsminister Gunilla Carlsson om bistånd utan korruption

Mer information från Gunilla finner man här: Utrikesdepartementet

Möte i Göteborg om webben som en av plattformarna för politiska samtal och budskap

oktober 18, 2009 kl. 8:36 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi hade en mycket givande dag på moderaternas kansli:

Framtidsarbete för webben Ur arbetsgruppen  Arbete pågår Ombudsman Grundin Bohuslän o Ombudskvinna Högström Skaraborg MVG ansvarige Anders i tankeverkstaden

Vi fick en ganska god bild av hur vi ska arbeta framåt nu..

Nu har jag röstat i provvalet för Moderaterna i Västra Götaland!

oktober 14, 2009 kl. 6:44 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det ska bli väldigt spännande – och kul – att få se hur provvalet går..

Om du redan är Moderat kan även du rösta här: http://www.provval.moderatvg.se

Försvarsutskottet sa ja till regeringens förslag till förstärkt integritetsskydd vid signalspaning!

oktober 14, 2009 kl. 6:25 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning!

Försvarsutskottet sa på torsdagen ja till regeringens förslag till förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. I samband med att lagen om signalspaning antogs i juni 2008, begärde riksdagen att regeringen skulle återkomma med kompletteringar. Försvarsutskottet välkomnar nu regeringens tillägg och menar att de stärker både rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten.  Integritetsskyddet utökas på flera sätt. Förslagen innebär bland annat att:  

  • en domstol ska tillståndspröva signalspaning
  • ändamålen för signalspaning tydliggörs direkt i lagen
  • FRA endast får tillgång till den trafik i kabel som domstolen bestämmer
  • enskilda personer ska få veta om de varit föremål för spaning
  • en kontrollmyndighet ska på begäran utreda om enskilda varit utsatta för otillåten signalspaning.
  • skyldigheten att förstöra information vidgas till att också omfatta uppgifter som lämnas vid bikt eller själavård.

Tre utskott går på regeringens linje Både konstitutionsutskottet och justitieutskottet som yttrat sig ställer sig bakom regeringens förslag till kompletteringar för stärkt integritetsskydd. Försvarsutskottet understryker samtidigt den stora betydelse som försvarsunderrättelseverksamhet har för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik.  

Att införa en lag innebär ett bättre skydd mot illegal avlyssning. Jag vet att många som varit emot denna lag inte har trott att Sverige har sysslat med avlyssning i någon större utsträckning tidigare, men som jag brukar säga: -Bara för att man inte ser eller vet vad som sker omkring en betyder det inte att ingenting händer!  Ignorance is NOT Bliss!!

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.