Vill Sahlin sätta värnpliktsvägrande kvinnor i fängelse?

oktober 31, 2009 kl. 12:10 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Så länge rekrytering till försvaret sker med plikt så blir konsekvensen att de som inte vill straffas, ytterst med fängelse, alldeles oavsett hur många andra unga människor som verkligen vill rycka in. När Mona Sahlin säger att hon vill att kvinnor ska omfattas av värnplikten blir konsekvensen just denna. Det skriver Sten Tolgfors och ordförandena för de borgerliga kvinnoförbunden. 

bakom galler

Att kvinnor och män behandlas lika, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter är grundläggande i ett modernt samhälle. Likväl är det inte så idag. Uttagning till militär grundutbildning grundas inte enbart på lämplighet.

Tvärtom ser lagstiftningen helt olika ut beroende på kön. För män och endast för män används en pliktlag, som det är straffbart att bryta mot.

Från 1 juli 2010 kommer detta att ändras och endast individens lämplighet och vilja blir styrande för vilka som tas ut till militär grundutbildning.

Rekryteringen kommer att ske på frivillig grund för både kvinnor och män. Unga människor av båda könen kommer genom information, diskussion och en webbenkät att ställas inför frågan om militär grundutbildning och en framtid inom försvaret är viktigt för dem. Därefter väljs genom tester och intervjuer de mest lämpade ut – oavsett kön. Allt för att Försvarsmakten skall kunna rekrytera de bästa för Sveriges försvar. Lagstiftningen och rekryteringsprocessen blir därmed helt könsneutral.

Värnpliktslagen kommer inte längre att tillämpas om inte en kraftigt försämrad omvärldsutveckling och rena försvarsskäl i framtiden skulle kräva det. Lagen görs dock könsneutral för det fall den skulle behöva användas i framtiden.

Försvarsmakten behöver fler kvinnor både för att lösa sina uppgifter i landet, i närområdet och i insatser internationellt. Utan kvinnor kan svenska förband inte nå halva befolkningen i en del av de länder där Sverige medverkar i fredsfrämjande insatser. I första hand handlar det om att Försvarsmakten inom sin verksamhet kan rekrytera personer med de rätta kvalifikationerna.

Men idag är bara ca 5 procent av de som gör militär grundutbildning kvinnor. I internationella insatser är bara ca 9 procent av de svenska soldaterna kvinnor. Detta speglar inte den kvalitet kvinnor kan bidra med i det svenska försvaret.

Sedan ett antal år kallas årligen ca 5.000 unga män in till militär grundutbildning med stöd av pliktlagen. Ett antal unga män får fängelse årligen för att de inte kan tänka sig att göra militär utbildning, t ex år 2006 var det 43 stycken. Detta sker samtidigt som tusentals unga människor vill göra militär grundutbildning – men inte får plats. Ca 45 procent av alla unga män och 25 procent av alla unga kvinnor skulle vara intresserade av militär grundutbildning på frivillig grund.

Så länge rekrytering sker med plikt så blir konsekvensen att de som inte vill straffas, ytterst med fängelse, alldeles oavsett hur många andra unga människor som verkligen vill rycka in, men som inte får göra det.

Mona Sahlin lyfte i sitt sommartal fram jämställdhetsfrågorna. Likväl saknar Socialdemokraterna svar på hur den framtida rekryteringen till försvaret skall se ut. Försvaret är en statlig kärnuppgift. Det räcker inte för Sahlin att bara peka på vad näringslivet borde göra för likabehandling av kvinnor och män. Hon måste själv ge besked om vad hon tänker göra på de områden där regering och riksdag beslutar och hon vill bli direkt ansvarig.

Sahlin måste ge besked: Anser Socialdemokraterna att lagstiftningen om rekryteringen till Försvarsmakten fullt ut skall vara könsneutral? Eller skall olika lagar gälla för män och kvinnor också i framtiden? Här svajar Socialdemokraterna betydligt. Tidigare har Socialdemokraterna sagt att värnpliktslagstiftningen fullt ut skall vidgas till att gälla också kvinnor. Men i partiets försvarsmotion sägs ingenting alls om detta, bara att plikten att mönstra skall vara könsneutral, vilket är en helt annan sak än plikten för tjänstgöring.

Det är inte konstigt att Sahlin svajar. Inte ens under mobiliseringsförsvarets tid då hela årskullar av män kallades in ville Socialdemokraterna nämligen inte använda pliktlag för att få kvinnor att göra militärtjänst. Men nu, när mindre än en tiondel av männen behöver kallas in ska Sahlin plötsligt använda pliktlagar för att kalla in kvinnor?

Är Sahlin verkligen beredd att i fredstid sätta kvinnor i fängelse för att de inte vill göra värnplikt? Om Socialdemokraterna fortsätter använda pliktlagen och den vidgas till att omfatta också kvinnor, så blir konsekvensen att kvinnor som tas ut för militärtjänst kommer att riskera fängelse, om de inte vill in i försvaret. Precis som idag kan ske för män. Något sådant som frivillig plikt finns nämligen inte.

Pliktlagar kan motiveras om försvarets rekrytering kräver det. Men klaras personalförsörjningen på frivillig grund bör frivillighet råda. Regeringen har gett besked om hur rekryteringen till försvaret skall behandla kvinnor och män lika, för att finna de mest lämpade svenska soldaterna. Det sker genom uttagning på frivillig grund för båda könen – men med en vidgad och vilande pliktlag som kan tillämpas om ett kraftfullt försämrat omvärldsläge någon gång i framtiden skulle kräva det.

Det är dock inte rimligt att kvinnor som inte vill göra värnplikt skall riskera fängelse för detta, inte i en tid då rekryteringsbehovet till försvaret klaras på frivillig grund. Ändå är det konsekvensen av Sahlins politik, såvida hon inte ska fortsätta att särbehandla kvinnor. Så vad är beskedet, Mona Sahlin? Särbehandling av kvinnor, eller en plikt som inte behövs för rekryteringen?

Sten Tolgfors, Försvarsminister (M)
Magdalena Andersson, Ordförande Moderatkvinnor
Annika Qarlsson, Ordförande Centerkvinnor
Birgitta Ohlsson, Ordförande Liberala Kvinnor
Maria Fälth, Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Annonser

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: