Förstanamnen på kommunfullmäktigelistan hos moderaterna i Stenungsund

mars 31, 2010 kl. 9:22 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Foto: Anette Norén http://www.kamerahuset.com

Ove Andersson, Kent Sylvan, Christina Engström, Lillemor Arvidsson, Maggie Robertsson, (jag) Helen Andersson, Peter Johansson, Carl Finnskog, Sofia Westergren, Ola Engström, Rune Järpsten.

Annonser

Migrationsminister Tobias Billström besökte integrationsenheten i Stenungsund

mars 31, 2010 kl. 9:16 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Här sitter han med kommunalrådet Ove Andersson (M) och den Bohuslänska riksdagsledamoten Maria Plass och lyssnar på verksamhetschefen Jan Wennebrink.

Hur många vet om att Alliansregeringen satsar 70 miljoner på en minoritetspolitisk reform?

mars 29, 2010 kl. 6:23 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Regeringen presenterade i mars 2009 en ny minoritetspolitisk strategi i propositionen ”Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna”. Strategin innehåller en rad förändringar för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i hur minoritetspolitiken ska genomföras. Regeringens satsning med 70miljoner kronor ska genomföras från och med 2010. Budgeten för minoritetspolitiken blir därmed dryga 80 miljoner kronor. Riksdagen antog propositionen den 10 juni 2009.

Målet för regeringens politik för nationella minoriteter är att ge skydd för dessa och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

En central utgångspunkt för regeringens fortsatta reformarbete är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och förutsättningar att bevara och revitalisera språk och kultur. Kunskapen och medvetenheten om de nationella minoriteterna och deras förutsättningar ska förbättras i samhället. De minoritetspolitiska mål som riksdagen har fastställt behöver förstärkas så att de nationella minoriteterna kan utnyttja sina lagstadgade rättigheter. Diskriminering av de nationella minoriteterna behöver synliggöras och motverkas. Arbetet med att öka kunskapen om de nationella minoriteterna inom alla samhällsområden behöver fortsätta.

– Erfarenheterna visar att vi har svårigheter med att nå de minoritetspolitiska målen och att de nationella minoriteternas behov inte har beaktats i tillräcklig omfattning, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni som ansvarar för minoritetsfrågorna. För att de nationella minoriteternas rättigheter ska förverkligas måste de olika grupperna få verktyg och större egenmakt att värna sina språk och sina kulturer. Minoritetspolitiken måste konkretiseras så att gruppernas behov verkligen beaktas och att riksdagens erkännande av dem får ett reellt innehåll.

När jag läst reformen finner jag inte specificerat om oss resandefolk/ romanifolk vilket jag tycker att vi i något dokument ska bli eftersom vi utan ett riktat stöd inte kan tillgodogöra oss hjälpen på bästa sätt. För vi är inte som de nyanlända romerna men behöver stöd liksom dom för att kunna integreras i samhället mer och ändå behålla vår kultur! Kanske viss budget behöver öronmärkas till oss.. 

Detta är några av de frågor jag ska tala med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om när jag möter henne om ett par veckor. Mina förhoppningar om att detta kommer att gå bra är stora eftersom vår Alliansregering har visat ett sådant stort ansvar för minoritetspolitiken redan!

GRATTIS Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn till Årets museum 2010!

mars 27, 2010 kl. 6:48 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar


Priset delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth: – Dess verksamhet ingår i ett sammanhang där konst, kultur, natur och miljö smälter samman på ett väldigt lyckosamt och inspirerande sätt.
Juryn Svenska ICOM i samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer motiverar priset så här: ”För sitt framgångsrika arbete att med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.”

http://www.akvarellmuseet.org

Alliansen är bäst på att regera och har den bästa politiken för Sverige!

mars 26, 2010 kl. 9:35 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Alliansen och nya moderaterna ser samtiden och garanterar framtiden!
Vi är duktiga på att leverera och vill även förändra, förnya och förbättra.
 
Ta till exempel att vi har varit historiskt framgångsrika i att följa upp våra vallöften inom området lag och rätt:

Vi har genomfört samtliga löften i regeringsförklaringen från 2006. Vi har också uppfyllt de ytterligare sex löften som fanns i valmanifestet.

Av de 45 idéer vi presenterade i vår rättspolitiska slutrapport har vi genomfört 32 och arbete pågår med nio.
 
Regeringsförklaringen 6 oktober 2006
* 20 000 poliser
* Brottsofferhandläggare
* Civilkuragelag
* Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar
* Skärpta straff
* Påföljdsreform
* Ny kriminalvårdslag
* Bättre kriminalvård
* Buggning
* Ökad rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel
* Bevisprovokation
* Bättre samordning mellan rättsvårdande myndigheter
* Kvinnofrid
 
Förslaget Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar innebär:
* Föräldrars ansvar tydliggörs för att förmedla goda normer och värderingar till sina barn.
* Minska nyrekrytering till brottslighet
* Skadeståndsansvar upp till ett maxbelopp då barn begår t ex misshandel, rån och skadegörelse.
 
Skärpt syn på våld och brott innebär:
* Fokus på brottsoffren, inte gärningsmännen
* Skärpta straff för mord och grova våldsbrott
* Nytt brott: Synnerligen grov misshandel
* Försvårande omständigheter, brott i organiserad form och återfall ska leda till högre straff
 
En ny fängelse- och häkteslag innebär:
* Arbetslinjen ska gälla!
* Kravet på individuell verkställighetsplan lagregleras.
* En viss del av straffet ska ha avtjänats innan permission kan beviljas.
* Nya kontrollmöjligheter; glasruta vid besök och möjlighet att avvisa obehöriga.
* Det huvudsakliga syftet är att minska återfall i brott

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.