Full Fart Framåt -> Eller bakåt = Vilket väljer Du?

maj 3, 2010 kl. 7:50 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

I höst står arbetslinjen mot bidragslinjen. Bättre villkor för fö­retagande står mot högre skatter och nya kostnader.  Ansvar för statsfinanserna står mot lägre tillväxt och ofärdiga svar.

Vänsteroppositionens skuggbudget gasar på med stora utgif­ter samtidigt som man har lagt i backen vad gäller jobbpoliti­ken. Uppemot tre miljoner löntagare skulle få höjd skatt med vänsterpartiernas politik. De stora förlorarna i skuggbudge­ten är vanliga löntagare som skulle få betala genom fler i arbetslöshet, högre räntor och mindre kvar i plånboken.

Vänsterpartiernas Jobbstopp

* Byter arbetslinje mot bidragslinje genom sänkt jobbskatteavdrag och utökade bi­dragssystem.

* Högre kostnader för att driva företag och ha medarbetare anställda genom höjd bensinskatt, ny kilometerskatt, fördubbling av socialavgifter för unga, återinförd förmögenhetsskatt, avskaffade ROT- och RUT-avdrag, och mycket mer.

* Utanförskapet permanentas när sjukförsäkringen återgår till vad den var när 140 personer förtidspensionerades varje dag genom avskaffade tidsgränser och högre ersättningar.

Högre räntor och mindre i plånboken

* Högre priser på varor och tjänster när kraftiga skattehöjningar på företagande läggs över på konsumenterna; ny kilometerskatt, höjd bensinskatt, höjning social­avgifterna för unga, etc.

* Alla med bolån riskerar att drabbas av högre räntor som följd av att högre kostna­der för företagande driver upp inflationen.

* Minskat jobbskatteavdrag ger mindre pengar kvar i plånboken.

* Återinförd fastighetsskatt drabbar framförallt storstäderna.

Moderaternas politik för fler jobb

* Det ska löna sig att arbeta. Vi vill fortsätta genomföra skattelättnader på arbete med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

* Det ska vara attraktivt att driva företag och anställa medarbetare. Alliansen har gjort det billigare och enklare att driva företag. Vi vill fortsätta på den vägen.

* Vi satsar på omställning och vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill vårda driv­krafterna till arbete och ge bättre hjälp att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Moderaternas politik för mer i plånböckerna

* En genomsnittlig inkomsttagare har fått skattelättnader på 1 700 kronor i måna­den jämfört med 2006. Vi vill gå vidare med nya skattelättnader när ekonomiskt utrymme finns.

* Vi för en ansvarsfull ekonomisk politik som är viktig för att skapa ett tryggt ekono­miskt klimat med låg inflation.

* Fastighetsskatten har avskaffats samtidigt som ROT- och RUT-avdragen gör att människor får behålla mer i plånboken.

Annonser

Rädda glesbygden!

maj 2, 2010 kl. 6:51 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

HAR DU RÅD MED HÖJD BENSINSKATT?

Oppositionen vill höja bensinskatten med totalt 49 öre.

•Det innebär att drivmedelskostnaden för genomsnittsbilisten skulle öka med mellan 500-600 kr/år.

•För den som har en dieselbil blir de ökade drivmedelskostnaderna i genomsnitt 1200kr/år.

• Vänsteroppositionens skattehöjningar skulle slå hårt mot dem som behöver bilen för att handla, åka till jobbet, skjutsa barnen eller andra aktiviteter. Särskilt allvarliga skulle konsekvenserna bli för låginkomsttagare som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. 

• Kraftiga höjningar av bensinskatten skulle försämra möjligheterna att leva och bo i glesbygden, där avstånden ofta är långa och alternativen till bilen färre.

• Tillsammans med förslaget om kilometerskatt och en återinförd förmögenhetsskatt slår man också mot de entreprenörer och företagare som är avgörande för att vi ska kunna få fler jobb i Sverige. Följden skulle bli sämre möjligheter att driva företag och färre nya jobb.

• Med vänsterns skattepolitik skulle jobben bli färre och Sveriges ekonomiska återhämtning hotas.

Vi moderater tar ansvar – Sköna maj välkommen!

maj 2, 2010 kl. 6:48 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vänsterexperimentet var ute och protesterar mot allt o alla som vanligt: 1maj 2005 (när de själva satt i makten) gick de i protest mot: ”Mot nedskärningar för arbetslösa och sjuka” !

I Bohuslän valde vi att satsa på utbildning och utveckling för moderaternas kandidater inför valet:

Vann konferensanläggning i Lysekil den 1maj 2010

 

         

 

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.