Papperslösa flyktingar

november 26, 2010 kl. 11:38 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi läser debatter om att Sverige är ett orättvist land som bla inte tillåter papperslösa flyktingar att ha samma rättigheter som de som fått uppehållstillstånd eller redan är svenska medborgare.

Det är bra om vi tar debatten om detta och kanske kan se över reglerna om vad som anses vara akut vård, samt avgifterna för den, men en minskt lika viktig fråga är varför man inte ska respektera Migrationsverkets beslut om avvisning om ett sådant beslut föreligger!? 

Om man fått ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet från Migrationsverket så betyder det att man ska lämna Sverige snarast möjligt, och om man medverkar till att återvända har man rätt till ersättning och akut sjukvård fram till avresedagen.  

Jag är emot att all demokrati endast måste utföras i de redan demokratiska länderna! Vi måste alla sätta större press på ursprungsländerna och allra helst de som står i kö för att bli, eller redan är, medlemmar i EU – som Turkiet, Bulgarien, Rumänien mm.

Det är i dessa länder som de verkliga orättvisorna bor..

Annonser

Nu ser vi till att det blir verkstad av att Sverige har ratificerat Europarådets konvention om nationella minoriteter!

november 25, 2010 kl. 1:55 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En reformerad grundlag

Regeringen föreslår att regeringsformen moderniseras och bland förslagen ligger att statens ansvar för att stödja de nationella minoriteternas rätt att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska förtydligas.

Detta beslutades i riksdagen igår och nu ska vi alltså skriva in i grundlagen att våra nationella minoriteters möjligheter att bevara och utveckla sin kultur ska främjas! Det blir än mer verkstad av att Sverige har ratificerat Europarådets konvention om nationella minoriteter!

Naturligtvis debatterade Sverigedemokraterna mot förändringen/förbättringen och kallade förslaget för ”en urholkning av det svenska medborgarskapet”.  Men vi moderater, och hela Alliansen, är för att våra nationella minoriteters ställning ska stärkas – för varje människa har rätt att utveckla sin identitet och kultur så länge man inte kränker andras möjlighet att göra detsamma. 

Hur kan t.ex. resandefolkets kultur bevaras?

I centrum för mänskligt liv står ”kultur”.  Resandefolket bär med sig en mycket stark tradition av seder och bruk som utmärker den kultur som resande har i sitt gemensamma ursprung. För att folkets kultur ska kunna bevaras behöver vi införa ett utökat stöd.

Bland annat: Musiken, med tillhörande resandetexter som präglar resandefolkets levnadshistoria, bör bevaras för framtiden – hur får vi arbeta fram tillsammans. Språket ”svensk romani” kan läras ut till alla de ungdomar och ättlingar som vill vara med att bevara sin kultur. Levnadsöden mm bör skrivas in i läroböckerna. Museum öppnar upp för en plats i sina lokaler.. 

Låt oss hjälpas åt att bevara Sveriges kulturminnen in i framtiden! 

Här informerar jag om de nationella minoriteterna på en politisk stämma

Hur kan vänstern med att påstå att moderat politik är lika med rasism och nazism?

november 8, 2010 kl. 10:41 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag är mycket upprörd över hur man kan blanda in moderat politik med nazism genom kampanjer som ”Kristallnatten – Kamp mot rasism och högerpolitik”!

Hur kan vänsterrörelsen, med sina anhängare i militanta organisationer (som är emot demokrati och som förstör allt som man försöker bygga upp i samhället för medborgarna).. hur kan de med att utnyttja och förvränga den hemska historien?

Tänk om jag skulle vara lika dum och starta en grupp med tex namnet:

”Gulag – Kampen mot rasism och vänsterpolitik!” 

Jag undrar om ni vet om, ni som deltar i dessa manifestationer, vad kommunismen har gjort och gör mot folk egentligen?  

Öppna ögonen och läs på lite bättre:

Arbetet med Kulturplanen i VGR har inte kännetecknats av delaktighet och dialog för alla.

november 6, 2010 kl. 11:24 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

PRESSMEDDELANDE från Kulturrådet: ”Arbetet ute i regionerna har kännetecknats av delaktighet och dialog. Kommuner, kulturinstitutioner, ideella föreningar och fria kulturskapare med flera har varit med och påverkat utformningen av kulturplanerna. Fem regioner ska in i kultursamverkansmodellen från den 1 januari 2011. Tidigare har staten delat ut anslag direkt till kulturinstitutionerna men genom den nya samverkansmodellen tar staten och regionerna nu ett gemensamt helhetsgrepp om hur kulturpengarna till sju kulturområden ska fördelas. I januari beslutar Kulturrådets styrelse om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Nästa år kommer ytterligare ett tiotal regioner att presentera sina kulturplaner. Mer information: Läs kulturplanerna

Detta är jättebra då delegering är bra, men..  det är bra att veta om att inte alla har fått vara med i arbetet från politiskt håll, på ett sätt som gjort att fler har kunnat fördjupa sig i kulturplanerna och i samråd fått till en bra Kulturplan.  Presidiet i VGR:s  KN; (S), (FP) och (C) har inte bjudit upp till dans i större utsträckning utan kör sitt eget race som vanligt och det har varit mycket bråttom att få ”fixa till” planen!

Detta styrsätt har gällt det mesta av arbetet under mandatperioden. Vi i (M) har saknat klara direktiv och godtagbara underlag under resans gång. Det verkar som om man inte har tyckt om öppenhet pga oro för påverkan av inriktning och innehåll. Nu ska tyvärr (S) åter styra i regionen, med (MP) denna gången, och hur arbetet i KN kommer att se ut denna gång får vi se. Men skam den som ger sig och här kommer mitt motto väl till pass:

”Inget är omöjligt – Det omöjliga tar bara lite längre tid!”

Efter att Munkedal nu fått diktaturstyre med (C) och (S) hör man väljarna muttra: ”Vattenmeloncenterpartister! De är gröna utanpå men röda på insidan!”

november 4, 2010 kl. 5:11 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ur Bohusläningen 4 november 2010:

Överrumplande presidieval i Munkedal

Den nya majoriteten – Socialdemokraterna och Centerpartiet – får samtliga tre platser i kommunfullmäktiges nya presidium. Moderaterna och Vänsterpartiet, som har ett valtekniskt samarbete i oppositionen, hamnar i kylan.

På pappret såg gårdagens kommunfullmäktige på förhand inte ut att kunna bjuda på någon större dramatik. Men efteråt var samtalsämnet givet och känslorna i gungning. Att Christer Nilsson (C) skulle få förnyat förtroende som ordförande var det inget snack om.

 Men när det kom till val av förste vice ordförande lanserade först Ann-Sofi Alm (M) ett förslag: Ove Göransson (V), vilket beror på att partierna har ett valtekniskt samarbete. Sedan lade även Mona Petri (C) fram en kandidat för majoriteten: Caritha Jacobsson (S). Rösträkning begärdes och utföll då till den senares fördel.

I det avslutande presidievalet, av andre vice ordförande, lanserade Ann-Sofi Alm på nytt Ove Göransson som kandidat och då hade S+C-majoriteten inget eget yrkande. Däremot begärde Rolf Jacobsson (KD) ordet och lade fram en motkandidat till Ove Göransson, nämligen centerpartisten Lars-Göran Sunesson. Även den här gången blev det en sluten omröstning och Ove Göransson röstades bort ännu en gång.

– Det var mycket förvånande. Men det är demokrati. Nu får de göra som de vill, sade Ove Göransson som spontant tyckte att situationen förde tankarna till det gamla Sovjet. Lars-Göran Sunesson var själv lite tagen efteråt: – Jag hade hört lite i kulisserna innan att något kunde hända. Men att det verkligen blev så var överraskande. I nuläget tror jag dock inte att det kommer att få någon betydelse i praktiken.

Ove Andersson Förbundsordförande i (M) i Bohuslän kommenterar händelsen: ”Detta visar med all önskvärd tydlighet att Munkedal saknar politisk ledning, som dessutom inte verkar ha något sinne för demokrati. Att en majoritet tar hand om alla tre presidieposterna leder tankarna till envälde. Om den nya ledningen inte kan styra upp en sådan här enkel fråga som att ge oppositionen en rättmätig plats i fullmäktiges presidium, så bäva månde alla Munkedalsbor som skall ledas av ett antal politiker som fullständigt saknar all respekt för demokrati.
Skall bli intressant att ta del av alla undanflykter som lär dyka upp under dagen.”

Ur Bohusläningen 5 november 2010:

”Mycket uppseendeväckande” Nu kan det bli en komplicerad procedur att välja kommunstyrelse

MUNKEDAL Efter den mycket ovanliga händelsen att den nya majoriteten i Munkedal kniper samtliga tre platser i fullmäktiges presidium, kan valet av kommunstyrelse bli en komplicerad och tidskrävande procedur.

Ove Andersson, ordförande för Moderaterna i Bohuslän, tillika kommunalråd i Stenungsund, är en av dem som reagerat. – Jag har varit politiskt aktiv sedan slutet av 1970-talet och har aldrig hört talas om att något sådant har hänt i någon kommun i landet. Det är kutym att låta oppositionen få posten som förste vice ordförande i kommunfullmäktige, eller åtminstone vara representerad i presidiet. Det här var ingen bra start för den nya majoriteten, säger han.

Kommunalrådet Alf Sifversson (M) var upprörd över den nya majoritetens sätt att rösta. – Att man lägger sig i andra partiers nomineringar är mycket märkligt.

Att Ove Göransson skulle få posten som förste vice ordförande i fullmäktige hade Moderaterna och Vänsterpartiet kommit överens om som en del av partiernas valtekniska samarbete. Man sade sig också ha fått ett löfte från majoriteten att tidigare gällande ordning skulle få bestå. – Kommer de att använda samma sätt i valet till presidium i kommunstyrelsen så är det ingen demokrati överhuvudtaget kvar i Munkedal, menade Ann-Sofi Alm (M).

Enligt vad Bohusläningen erfar finns det även socialdemokrater som har reagerat på det egna partiets agerande, eftersom det försämrar samarbetsklimatet. Uppfattningen är att majoriteten borde ha lagt ner sina röster efter att ha fått sin förväntade representation. Redan på onsdagskvällen, efter sammanträdet, medgav nuvarande oppositionsrådet Åsa Karlsson (S) att man från majoriteten blev tagna på sängen när det kom upp ett motförslag till Moderaternas nominering av Ove Göransson (V) som andre vice ordförande.

Efteråt, när majoritetens fullmäktigegrupp hade pratat igenom det inträffade, försvarade sig dock de ledande representanterna. Åsa Karlsson hänvisade till att majoritetspartierna inför sin valplattform har pratat mycket om vikten av god kommunikation och information, både gentemot allmänhet och andra partier. – Det är upp till oss som majoritet hur vi hanterar det med information och kommunikation. Utifrån gamla traditioner har det fungerat bra, säger partikamraten Rolf Berg.

Att Lars-Göran Sunesson (C) ställdes mot oppositionens kandidat, kommenterar centerns toppnamn i valet, Mona Petri, så här: – Det gick snabbt och kom så överrumplande. Men det skulle väl ha sett väldigt märkligt ut att gå emot vår egen kandidat?

Christer Nilsson (C), kommunfullmäktiges ordförande håller med: – Man måste ändå konstatera att det finns ett överväldigande förtroende i kommunfullmäktige för de tre som blev invalda i presidiet.

Moderaterna och Vänsterpartiet skulle teoretiskt också kunna bli snuvade på sina väntade platser i kommunstyrelsen så småningom. Men för att säkert bli representerade i förhållande till valresultatet, har de möjlighet att begära omröstning enligt lagen om proportionellt valsätt. I så fall används slutna valsedlar, som förses med benämning på fullmäktigegrupp samt namn i den ordning som grupperna vill ha in sina representanter. Det kan bli en komplicerad process och i lagen finns det föreskrivet hur det ska gå till om man till exempel måste avbryta och fortsätta någon annan dag.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.