Ett Gott Nytt År till Er alla ~ 2011 blir ett spännande politiskt år i Sverige och i Stenungsund!

december 31, 2010 kl. 8:35 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tack alla Medlemmar, Sympatisörer och Väljare för Era insatser under det fantastiska valåret 2010!

2010 blev ett historiskt år för Moderaterna! I riksdagsvalet, regionvalet som i kommunalvalet gjorde vi våra bästa resultat i modern tid. Allas målmedvetna arbete gjorde att vi nu med stor tillförsikt kan blicka fram emot nya fyra år med ett ansvarsfullt politiskt arbete ~för Stenungsund och Sveriges bästa!

Vi ser nu fram emot en spännande mandatperiod med ett fortsatt Alliansstyre i Sverige och i Stenungsund. Jag som är en av de som fått förtroendeuppdrag kommer att vara med under mandatperioden och arbeta för att så mycket som möjligt blir verklighet från vårt kommunalpolitiska handlingsprogramDet kräver mycket av oss som fått detta ansvar, men det är hedersamt att få bära det och jag är mycket tacksam och lovar att göra mitt yttersta!

Ordförandeskapet i Sociala myndighetsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Bildningsutskottet (där kulturen ligger under) ger mig goda möjligheter att vara med och leda samhällsutvecklingen mot en  ännu bättre skola, tryggare omsorg och fler som deltar i kultur- och fritidslivet! Jag ser kulturen som en möjlighet i de flesta politiska beslut och vill gärna bereda ”kulturvägar” så att vi får in kulturen i samhällsplaneringen.

Sist vill jag nämna några ord om den nya kultursamverkansmodellen i Sverige och Västra Götalandsregionen ~ Den s.k. portföljmodellen.

Från och med 2011 införs en ny samverkansmodell för fördelning av vissa statliga medel till regional kulturverksamhet ~ och därmed även till Stenungsunds kommun. Man ska nu ta mer hänsyn till de nationella kulturpolitiska målen och de regionala prioriteringarna. Målet är att den ska föra kulturen närmare medborgarna ~ man kan ha en bättre dialog med det civila samhället och därmed ge förutsättningar för ökat regionalt inflytande och ansvar. Kultursamverkansmodellen ger regionen och kommunen större inflytande på kulturen! Innehållet blir ca 1,2 miljarder..

Då jag även denna mandatperiod kommer att sitta i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd kan jag vara en del av Stenungsunds förlängda arm med att se till att även vi finns med på den kulturella kartan i regionen under dessa fyra år.

Jag önskar nu Er alla Ett Gott Nytt År ~ 2011 blir ett spännande politiskt år i Sverige och Stenungsund!

 

Annonser

Håller Du Dina löften nästa år? Det gör vi:

december 22, 2010 kl. 8:33 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Moderaterna gick till val på att göra Sverige bättre under denna mandatperiod. Vi genomför viktiga insatser som värnar våra offentliga finanser och stärker vårt land. 

Här är de löften vi infriar 2011 för att värna välfärdens kärna, öka kunskaperna i skolan, öka sysselsättningen och minska utanförskapet samt för att minska utsläppen och påverkan på klimatet:

Här kan Du lyssna på årets jultal av vår statsminister Fredrik Reinfeldt:

december 20, 2010 kl. 12:36 e m | Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Dina Moderata Kulturpolitiker 2011-2015

december 19, 2010 kl. 2:34 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Stenungsunds Kommun:
Helen Andersson (jag) i Bildningsutskottet
Peter Johansson i Bildningsutskottet
 
Västra Götalandsregionen
Helen Andersson (jag)
Henrik Ekelund, Göteborg
Birgitta Bergman, Borås
Ann-Sofie Alm, Munkedal
Joachim Grundin, Skara
Anna Danielsbacka, Karlsborg
Pirita Isegran, Borås
Anita Skoglund, Alingsås
 
Kulturutskottet
Cecilia Magnusson, Göteborg
Anne Marie Brodén, Laholm
Göran Montan, Kristianstad
Gustaf Hoffstedt, Gotland
Michael Svensson, Falkenberg
Amir Adan, Hässelby
Ellen Juntti, Härryda
Johnny Munkhammar, Österskär
Helena Bouveng, Vetlanda
Lars Elinderson, Falköping
Marietta de Pourbaix-Lundin, Haninge
Olof Lavesson, Malmö
 
Kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth
 
Europaparlamentets kulturutskott
Moderaterna har ingen ledamot.

Tack ni som valt in mig! Det ska bli mycket roligt att få arbeta ännu en mandatperiod med kulturen i regionen samt i Stenungsunds kommun.

Kulturstipendiet 2010 tilldelades Stenungsunds Hembygdsförening!

december 18, 2010 kl. 7:00 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bildningsutskottets ordförande delade ut stipendiet på Kommunfullmäktige. De fick priset med motiveringen:

”Stenungsunds kulturstipendium 2010 tilldelas Stenungsunds Hembygdsförening som dokumenterat och beskrivit samhällets historia till stor glädje för invånarna i kommunen.”

GRATTIS! Det här var riktigt roligt att vara med att bevittna..

Alliansglögg på Stenungsunds Torg

december 18, 2010 kl. 3:43 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Idag bjöd Alliansen på glögg, pepparkakor och en pratstund:

   

ICA-tomten gillar Alliansen

Ting som en kulturpolitiker går och funderar på..

december 15, 2010 kl. 10:49 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det ska bli mycket givande att få arbeta med och för kulturen i Stenungsund från och med nästa år. Redan nu sitter jag och går igenom gamla dokument för att få svar på några frågor;

  • Gör vi besök ute i verksamheterna och hos utövarna? (Biblioteken, teatrarna, museum, föreningslivet mm. Behöver de mer för att utvecklas?)
  • Arbetar någon aktivt med kulturen i samhällsplaneringen?
  • Vårdar vi aktivt natur- och kulturarvet och kan vi lyfta fram frågan bättre i olika turismsamarbeten? Har vi en plan för natur- och kulturarvsturismen – som är en intäktsskapare?
  • Har vi ett gott samarbete med föreningar och näringslivet?
  • Kan vi göra mer för att uppmuntra kulturaktiviteter för våra unga via skolan samt på deras fritid – Hur ser de ungas tillgång till kulturen ut?
  • Har vi tagit reda på hur Portfölj- Samverkansmodellen och Landskapskonventionen berör kommunen?
  • Behöver vi göra en översyn av kommunens kulturplattform?

Det finns mycket att göra men det är ett givande arbete!

Nu har jag fått fortsatt förtroende att sitta i VGR:s Kulturnämnd också vilket förstärker mitt kulturpolitiska arbete för Stenungsunds kommun.

Nya styren i de bohuslänska kommunerna 2011-2014:

december 15, 2010 kl. 10:04 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar


Strömstad: Blocköverskridande;  (M), (S), (SP) = Maktskifte

Tanum:  Allians;  (M), (C), (FP), (KD)

Munkedal:  Blocköverskridande; (C), (S) = Maktskifte

Sotenäs:  Allians+(NSP);  (M), (C), (FP), (KD), (NSP)

Lysekil:  Oklart än så länge..

Uddevalla:  Allians+(MP);  (M), (C), (FP), (KD), (MP)

Orust:  Blocköverskridande;  (FP), (S), (FV) = Maktskifte

Tjörn:  Allians+(SB);  (M), (C), (FP), (KD), (SB)

Stenungsund:  Allians;  (M), (C), (FP), (KD)

Kungälv:  Allians;  (M), (C), (FP), (KD) = Minoritet

Öckerö:  Allians-(C);  (M), (FP), (KD)

Mölndal:  Allians;  (M), (C), (FP), (KD)

Partille:  Allians;  (M), (C), (FP), (KD)

Härryda:  Allians;  (M), (C), (FP), (KD)

Vi ska väl inte ha ett ”Gatans parlament” i vår kommun i framtiden?

december 9, 2010 kl. 10:48 f m | Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Artikel ur Stenungsunds lokala tidning. 

Mariagården ligger på ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden inom EU. Man vill utveckla området i samverkan med landsbygdsbefolkningen MEN ta hänsyn till lokala förutsättningar.

Då de lokala förutsättningarna kan förändras (tex att det framkommer att det finns en risk för att en stor skara människor inte kan utrymmas i snabb takt vid en ev. olycka på just denna plats) så gäller det att – via partnerskap och erfarenhetsutbyte – komma fram till en hållbar lösning som kan gynna landsbygden med dess kulturminnen OCH bevara säkerheten på platsen.

För att nå framgång bör således politiker (som lyssnar in vad invånarna vill) och tjänstemän samarbeta. Då anser jag att tonen är onödig mot de tjänstemän som nu lämnar över tjänstemannaförslagen till politikerna och vänligt upplyser allmänheten om vad förslagen är via media.

Detta förslag ska nu i vanlig demokratisk ordning behandlas och inga hastiga beslut kommer att fattas som kan riskera det som jag påpekade ovan – trots hätskt debatt mot kommunens tjänsteman. Vi ska väl inte ha ett ”Gatans parlament” i vår kommun i framtiden?

Not: ”LEADER Terra et Mare” är en ideell förening. Namnet är latin och betyder ”Land och hav” vilket karakteriseras av området. Föreningen LEADER Terra et Mare är till för att stödja projektidéer som stämmer med områdets utvecklingsplan. Terra et Mare-området består av kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra Skärgård.

Ny kulturnämnd i regionen är nu utsedd och jag är med även i nästa mandatperiod

december 2, 2010 kl. 9:03 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Många är nya, men jag är en av de som varit med tidigare;
   
1 Annelie Stark S GRÄSTORP 1 Pär-Göran Björkman S ALINGSÅS
2 Christer Lundberg S BORÅS 2 Klara Strandberg S RÖNNÄNG
3 Beatrice Toll S GÖTEBORG 3 Ingrid Forsberg S GÖTEBORG
4 Evert Svenningsson S PARTILLE 4 Stig Carlsson S KARLSBORG
5 Mikael Andersson S VÄNERSBORG 5 Birgitta Andersson S ÖRBY
6 Henrik Ekelund (M) GÖTEBORG 6 Anna Danielsbacka (M) KARLSBORG
7 Birgitta Bergman (M) BORÅS 7 Helen Andersson (M) STENUNGSUND
8 Ann-Sofie Alm (M) MUNKEDAL 8 Pirita Isegran (M) BORÅS
9 Joachim Grundin (M) SKARA 9 Anita Skoglund (M) ALINGSÅS
10 Lars Nordström FP GÖTEBORG 10 Lotta Toreld FP FJÄLLBACKA
11 Anna Sibinska MP GÖTEBORG 11 Helene Stiernstrand MP LIDKÖPING
12 Kristina Carlsson KD H.BACKA 12 Jenny Broman V GÖTEBORG
13 Lena Jagers Bladini V PARTILLE 13 Ingela Widell KD ULRICEHAMN
14 Lena Bjurström C KUNGÄLV 14 Julia Färjhage C VÄSTERLANDA
15 Roland Abwin SVG RYDAL 15 Christina Bladh SVG LIDKÖPING

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.