Idag slogs jag för kulturen, igen, denna gång i plenum för att få in en kulturtext i det kommunpolitiska programmet.

oktober 23, 2011 kl. 5:50 e m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

 

Så var det sagt i talarstolen i Partistämmans plenum – att vi bör skriva om kulturen i vårt kommunpolitiska program – och här pratade jag om Skapande Skola efter att ha fått ett påpekande om att detta bör tas upp av vår riksdagsledamot Cecilia Magnusson (Kulturutskottets gruppledare för M).

Jag vill att kulturen ska få ta plats, även i Moderaternas texter, och även om det blev avslag så grundar vi för en fortsatt kulturdialog..

Vår Förbundsordförande  sa om Bohusläns förbundsombud: ”Jag är glad och stolt över Bohusbänken. Vi har haft såväl framgångar som bakslag, men viktigast är att alla ombud har varit tydliga och aktiva inom sina respektive utskottsområden i både utskott och i plenum!”  Tack för det, ordförande!

Annonser

Erfaren yrkesutbildad receptionist, konferensansvarig, marknadsförare, servitris, säljassistent mm är ledig för nya utmaningar:

oktober 18, 2011 kl. 9:57 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hej,

Efter flera år på Thomson Reuters kontor i Göteborg är jag nu ledig att ta mig an nya utmaningar då Thomson Reuters flyttar sin verksamhet till Stockholm.

Mitt intresse för hotellbranschen har alltid varit stort och därför valde jag att 2005 yrkesutbilda mig till receptionist, där jag gick ut med toppbetyg. Jag har bl a arbetat på Smögens Havsbad och Laholmen Hotell i Strömstad.

Är du intresserad av mina tjänster, vart du än bor, ta kontakt med mig! Jag är ledig, arbetsvillig och flyttbar.

Varma hälsningar, Helen
——————
Helen Andersson
Åsenvägen 31, 444 94 Ucklum
Tfn: 0303-776622/0706-663963
E-mail: helen.andersson@stenungsund.se
Blogg: https://helenandersson.wordpress.com

SATSA PÅ HAVSMILJÖN => Samarbete, Forskning och Järnvägssinvesteringar!

oktober 12, 2011 kl. 9:30 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt samarbete ger oss muskler att påverka hur vår omvärld ser ut!

Över 90% av allt gods fraktas sjövägen idag. Detta har medfört en stor ökning av utsläpp av svavel och kväveoxider från sjöfarten. Utsläppen orsakar till surt regn, luftföroreningar och hälsoproblem. Sedan tillkommer att ca10000 containrar/år faller överbord, oljeolyckorna ökar pga fler oljetransporter och nu planerna på kärnkraftsavfallstransporter.

Det finns mycket att göra utöver satsningar på järnvägen! Vi ska bl a ta tag i stranderosionerna, algblomningarna, se över att den marina säkerheten är tryggad och fundera över hur vi ska bemöta det ökade problemet med mikroplaster i haven (som djuren får i sig och därmed inte kan äta som förr).

Jag rekommenderar samarbete med internationella havsmiljöorganisationen KIMO! Organisationen har nu fått en ny president: En SVENSK kvinna med namn Monica Jägholt Gripp, och därmed kan svenska kommuner ännu lättare prata och stämma möte med presidenten.  monica.gripp (at) .com

För klarar kommunerna att ta tag i dessa frågor själva? Eller man kanske inte pratar om detta ens i den politiska debatten? Man kanske tycker att andra ska ansvara för vår gemensamma miljö, men hur länge klarar vi oss om vi  är många som stoppar huvudet i sanden? Glöm ej att en känd kroppsdel då sticker upp och avslöjar oss..

Jag kommer att arbeta med havsmiljöfrågor hela helgen, nu i Skottland som PPP (Politiker På Plats)!

oktober 5, 2011 kl. 6:37 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi i Stenungsund, som ingår i kusten vid Västerhaven, har nyligen sett hur olja spridit sig på Tjörns stränder (nära oss) pga av en fartygsolycka. 

Läs mer här:

Nu ställer sig en del ur våra grannkommuner följande fråga: -Olja på stränderna vid Tjörn i Bohuslän, KIMO (kommunernas internationella miljöorganisation) kämpar för dubbla skrov i alla fartyg, skärpta straff, ökad internationell samverkan kring dessa viktiga frågor. Sotenäs, Tanum, Kungälv, Lysekil och Tjörn är med i KIMO för ett renare hav. När kommer Strömstad och Stenungsund mfl med?

Frågan är inte oviktig då vi behöver samarbeta mot havsmiljökatastrofer och nedskräpning mm.

 

Angående nedskräpning finns det siffror som tyder på att marint avfall kan minska turismintäkterna rejält och därmed försvaga kustekonomierna! Forskning från Sverige visar att marint avfall hämmar turismen med mellan 1-5% vilket resulterar i en förlust på £15 miljoner i intäkter och 150 år av arbete. I extrema fall kan marint skräp också leda till nedläggning av stränderna.

Nu åker jag till Skottland under helgen för att, med egna medel, närvara som PPP (politiker på plats) när KIMO International har sitt stora möte och konferens! Allt för att kunna se och höra och rapportera hem på ett effektivt sätt vad vi i kommunen kan ha och ge för nytta i ett eventuellt samarbete/samgående med KIMO! Det är endast tillsammans vi är starka!

Mer om KIMO:s arbete mot marint skräp kan man även se på film om du klickar på bilden nedan:

 

MER OM KIMO:

Kimo Sverige bildades år 2000 som en organisation med egna aktiviteter, styrelse och en nationell koordinator. Medlemskommunerna är för närvarande Helsingborg, Varberg, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Lysekil, Sotenäs och Tanum. Fler kommuner är välkomna att bli medlemmar och delta i arbetet för en livskraftig havsmiljö. Miljöförvaltningen i Göteborg är koordinator för KIMO Sverige.

KIMO Sverige ska i det närmaste titta närmare på hur vi kan lobba för att minska nedskräpningen av havet. Det marina direktivet ger ett bra stöd för att arbeta med marint skräp, frågan är hur annan lagstiftning kan behöva ändras för att minska nedskräpningen av havet. Varje medlemsland i EU ska utforma en åtgärdsplan utifrån direktivet, KIMO Sverige kommer att försöka vara med och påverka den. De huvudsakliga frågorna för KIMO Sverige har genom åren varit marint skräp och oljeförorening, nedskräpning av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart.

KIMO internationellt  har över 128 medlemmar i 10 länder, vilket motsvarar över 6 miljoner invånare i Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien och Irland med associerade medlemmar i Tyskland, Färöarna och Isle of Man. Ryggraden i KIMO består av en årsstämma med delegater, internationell styrelse och sekretariat. Den internationella styrelsen i ledningsgruppen ansvarar tillsammans med sekretariatet för driften av organisationen. Förutom möten med nationella samordnare läggs fokus på praktiska formaliteterna för att genomföra projekt, initiativ och samordna utbyggnaden av organisationen. Varje nationellt nätverk har också en styrelse och samordnare, som rapporterar tillbaka till den internationella styrelsen.

För att säkerställa strategiska inriktningar för organisationen har KIMO utvecklat en 5-årig strategiplan: http://www.kimointernational.org/Portals/0/Files/Strategic%20Plan%2008.pdf

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.