Aktuellt inom kulturpolitiken – Att angöra en brygga!

april 5, 2012 kl. 8:20 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturbryggan i Sverige – Arbete för en nyskapande och breddad finansiering

Statens offentliga utredningar (SOU) 30 mars 2012

Regeringen inrättade från och med 2011 en bidragsordning som bygger vidare på arbetet som stiftelsen ”Framtidens kultur” gjort och den nya bidragsordningen ska kunna stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och verksamheten bör sträva efter att i samarbete med andra finansiärer möjliggöra nyskapande kulturprojekt. Regeringen beräknade ett årligt anslag på 25 miljoner kronor. I regeringsdirektiv 2010 har kommittén Kulturbryggan fått två huvudsakliga uppdrag:

–  att lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 31 mars 2012

– att etablera en försöksverksamhet som under 2011−2012 ska fördela avsatta medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 31 december 2012.

Det är en typisk myndighetsuppgift och därför är det bara inom ramen för en förvaltningsmyndighet den långsiktiga verksamheten kan bedrivas. Kommittén föreslår att en ny myndighet, med namnet Kulturbryggan, ska inrättas den 1 januari 2013. Myndighetens uppgift ska vara att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Myndigheten ska särskilt pröva frågor om statsbidrag till nyskapande kultur och verka för samverkan med andra finansiärer. En organisationskommitté bör få i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten.

Det främsta skälet till att kommittén förordar en ny separat myndighet framför att placera Kulturbryggan i en befintlig myndighet på kulturområdet är den centrala vikt regeringen har lagt vid att verksamheten ska ha en oberoende ställning som alternativ bidragsgivare.

Kommittén har löpande informerat Kulturdepartementet om arbetet med de två uppdragen. Under försöksperioden har kommittén också deltagit i ett stort antal möten, seminarier och debatter i olika delar av landet för att informera om verksamheten samt inhämtat synpunkter och erfarenheter från bl.a. Nordisk kulturfond och kulturförvaltningarna i Västra Götalandsregionen.

Myndigheten ska generera faktorer för att skapa ett gott samarbete mellan näringslivet och kultursektorn.

Läs mer här

Annonser

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.