Marginalisera inte kulturarvet när det kan bidra i tillväxtnäringen och ge en hållbar utveckling för glesbygden

februari 18, 2013 kl. 10:04 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturarvet har en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling som jag beskrev i förra inlägget.

Ta t ex Ucklum i Stenungsunds kommun och ”Grössby gata” med sina domarringar och resta stenar. Hur många har vandrat på den väg som leder fram till den forntida hedniska/religiösa plats där det inte bara har stått en medeltida kyrka utan som även döljer andra historier bland träd och kullar?

Hela centrala Ucklum har forntida skatter som vill vara med att levandegöra Stenungsund och Göteborgsregionen för omvärlden, besöksnäringen och invånarna!
Hur många vrider på huvudet för att se historiens vingslag när ni passerar rondellen idag? Utan skyltar och marknadsföring kommer man inte göra detta i fortsättningen heller. För vi är få som kan tolka ett landskap, se dess skatter och fantisera om vad som kan ha hänt på platsen. Detta måste beskrivas mer tydligt.

Nästa gång ni passerar Ucklumrondellen ska ni kika utmed åkern efter de två forntida stenarna, som troligtvis är resta över hjälten i flera nordiska folkvisor den väldige krigaren Vidrik Verlandsson, och ni kommer att inse att det finns många riktiga forntida historier som sägnen försökt bevara till eftervärlden men som vi har slutat lyssna till..

 Vidrik Verlandsson
Annonser

Stenungsund – Ett kulturutvecklingsområde

februari 16, 2013 kl. 6:11 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stenungsund är fortfarande ett oupptäckt resmål som turistdestination

Ganska okänd domarring i centralaStenungsund

Ganska okänd domarring i centrala Stenungsund

Nya turistvanor, som krav på mycket upplevelseturism samt natur- och kulturturism, leder till tapp för den lokala besöksnäringen och vi vill ju gärna att besökarna stannar i kommunen och inte direkt far över Tjörnbron eller ner till Göteborg.

Den svenska besöksnäringen är en framtidsbransch som har vuxit starkt de senaste åren med fler företag, jobb och ökade exportintäkter som följd. Besöksnäringen i Västsverige hade nyligen en årlig omsättning om ca 34 miljarder och sysselsatte ca 26 000 personer på helårsbasis. Det är helt klart en ny basnäring som har vuxit fram.

Potentialen att växa är med andra ord stor för Stenungsund men bara om vi är aktivt med och driver samhälls- och företagsutvecklingen framåt. För besöksnäringen är komplex och vi behöver samverka för att utveckla nya och befintliga resmål till attraktiva destinationer som kan locka besökarna att stanna i större utsträckning än tidigare och därmed ge nya möjligheter till företagande, jobb och tillväxt.

Kulturen är en grundläggande förutsättning för tillväxt och inget särintresse utan ett allmänintresse. Den är en del av samhällsmotorn och ställer krav på djupgående regelbundna förändringar, därmed måste kulturpolitiken vara följsamt delaktig för att säkra utvecklingen av Stenungsunds turistekonomi.

Det ligger alltså i kommunens intresse att det kommer fram mer kultur och kreativa idéer, men är Stenungsund på tårna när det gäller att stärka entreprenörskap och företagande inom den kulturella och kreativa sektorn?

Ett av målen för kulturpolitiken idag är att Stenungsund ska bevara, vårda och levandegöra kommunens kulturmiljöer och historia, men det får inte innebära att vi nästan endast lyfter fram Mariagårdsområdet och har långa diskussioner om caféverksamheterna.

Den ideella hembygdsrörelsen och kommunen gör en stor insats för att vårda kulturmiljöer men vi måste gå ett steg längre. Vi måste ha en nyskapande kulturpolitik som ser tillväxtförmågan i kulturen och lyfter fram och levandegör platserna i det natur- och kulturhistoriska landskapet som idag mest är en aktör med oanvända muskler.

Nu håller en kulturpolitisk vision på att revideras för Stenungsunds kommun, som ska delredovisas av en beredning på kommunfullmäktige i maj, och jag ser fram emot att få ta del av arbetet. Jag hoppas få läsa att vi ska bidra till en offensiv kulturpolitik med ett gemensamt tillväxtperspektiv som genererar till fler upplevelser i Stenungsund.

För kommuninvånarnas bästa och våra barns framtid.

/Helen Andersson (M) ledamot i Bildningsutskottet som arbetar med kulturfrågorna, samt ersättare i Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.