Vi har ett kulturarv att bevara – inte i framtiden utan nu, inför framtiden!

september 15, 2013 kl. 4:06 f m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Brist på kunskap

I de flesta kommuner i Västra Götaland möts vi av samma syn:
– Det finns få skyltar från vägarna som leder fram till fornlämningarna, samt övrig marknadsföring.
– Det finns ännu färre informationstavlor vid kulturarvet med beskrivning i ord och bild om vad som kan hänt här.
– Få stigar är varsamt upptrampade och gjorda så man lätt tar sig dit, på tal om att kulturen ska vara tillgänglig.
– Få kommuninvånare vet  vart de finns, få skolklasser ger sig ut och ser dem på plats.
 
Genom att fornlämningarna i Västra Götaland faller i glömska bidrar det till att man tappar förståelsen för den rika och spännande förhistoria vi lever bland. Vi ser inte det stora kulturhistoriska värdet och frågan är om vi har råd att öka tomrummet mellan forntiden och framtiden så mycket länge till.
 
Att natur- och kulturarvet är de främsta dragarna för att skapa en livskraftig besöksnäring är många idag eniga om. Man vet att natur- och kulturturismen har en attraktiv målgrupp, som anses mindre säsongsbunden, man reser mer och spenderar mer än andra turister.
Man vet även att med rätt investeringar kommer turismen som helhet att kunna sysselsätta fler än 70 000 människor i Västra Götaland år 2025 och att besöksnäringen i Västsverige nyligen hade en årlig omsättning om ca34 miljarder och sysselsatte ca26000 personer på helårsbasis.
Detta är betydande siffror och visar helt klart att en ny basnäring har vuxit fram!
 
Vi talar även om att kulturen är en grundläggande förutsättning för tillväxt och är en del av samhällsmotorn som ställer krav på djupgående regelbundna förändringar. Detta innebär därmed att kulturpolitiken måste vara följsamt delaktig för att säkra en hållbar utveckling av kommunernas ekonomi, i landet och i regionen som i kommunerna.
 
Vi är alla delaktiga i att etablera Västra Götalandsregionen på den kulturturistiska kartan och stärka kunskapen, intresset och ansvarskänslan för regionens kulturarv. Det ligger även i kommunernas intresse att det kommer fram mer kultur och kreativa idéer, att vara ”på tårna” när det gäller att stärka entreprenörskap och företagande inom den kulturella och kreativa sektorn.
 
För att uppnå detta måste vi  ha en nyskapande kulturpolitik som ser tillväxtförmågan i kulturen och lyfter fram, levandegör och bevarar det natur- och kulturhistoriska landskapet som idag mest är en aktör med oanvända muskler.
För det saknas ofta handling från orden ”Vi ska ha en hållbar kulturpolitik”.
Vi måste nu skapa utrymme på dagordningen för att kunna ställa frågan om HUR vi kan väcka intresset för det lokala kulturarvet och HUR vi kan på ett hållbart och ansvarsfullt sätt öka besöksnäringen med natur- och kulturarvet som reseanledning!
Det är faktiskt så underbart att vi alla kan vara med i arbetet för en offensiv kulturpolitik som genererar till fler hållbara natur- och kulturupplevelser i Sverige, Västra Götaland och Bohuslän – vilket leder till mer arbeten.
 
Detta är så visionen om ”Det goda livet” kan infrias – för kommuninvånarna och våra barns framtid!
 
/Helen Andersson (M), ledamot i Bildningsutskottet som arbetar med kulturfrågorna, samt ersättare i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.