Är tiden mogen för ett hållbart natur- och kulturturistföretag som Kulturplatsutveckling.nu – kan det bli verkstad av alla möten?

december 10, 2013 kl. 5:10 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturplatsutveckling.nu

 

Ja, det tror jag! För natur- och kulturarvet är en av de främsta dragarna för att skapa en livskraftig besöksnäring är många idag eniga om efter alla rapporter.

 

Man vet nu att natur- och kulturturismen har en attraktiv målgrupp, som anses mindre säsongsbunden, man reser mer och spenderar mer än andra turister. Man vet även att med rätt investeringar kommer turismen som helhet att kunna sysselsätta fler än 70 000 människor i Västra Götaland år 2025 och att besöksnäringen i Västsverige nyligen hade en årlig omsättning om ca 34 miljarder och sysselsatte ca 26000 personer på helårsbasis.

 

Vi talar även om att kulturen är en grundläggande förutsättning för tillväxt och är en del av samhällsmotorn som ställer krav på djupgående regelbundna förändringar. Detta innebär därmed att politiken måste vara följsamt delaktig för att säkra en hållbar utveckling av kommunernas ekonomi, i landet och i regionen som i kommunerna. 

 

Vi är alla delaktiga i att etablera Västra Götalandsregionen på den kulturturistiska kartan och stärka kunskapen, intresset och ansvarskänslan för regionens kulturarv. Det ligger även i kommunernas intresse att det kommer fram mer kultur och kreativa idéer, att vara ”på tårna” när det gäller att stärka entreprenörskap och företagande inom den kulturella och kreativa sektorn. 

 

Jag är ideellt varit med i hembygdsföreningar och  destinationsutvecklat mm i många år nu men det går sakta. Nu vill jag ha verkstad! Jag vill starta ett natur- och kulturturismföretag  för att få vara delaktig i att än mer aktivt värna, bevara och levandegöra vårt kulturarv – nu och för framtiden!

Annonser

Konsten att plocka de goda russinen ur bullen utan att slänga den!

december 1, 2013 kl. 2:39 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

russinbulle

Att besöksnäringen är en tillväxtfaktor som omsätter stora summor behöver jag nog inte längre nämna, att besöksmarknaden är något kommunerna borde vara mer intresserade av att ta del utav behöver jag inte heller längre tjata om (men har någon missat så kika här).

Det jag idag funderar på är hur många kommunpolitiker, som pratar om vikten av att få ner arbetslösheten, har läst Sveriges framtagna Tillväxtstrategi 2020 om hållbar tillväxt för företag och destinationer? Har ni missat så finns här lite russin att locka med så att ni vill läsa mer ur den senare genom att klicka på länkbilden nedan:

Hållbar tillväxt för företag och destinationer

För destinationer med viljan att ha en lokal attraktionskraft krävs det en långsiktighet och att turistfrågorna ständigt hålls levande i planerings- och samverkansarbeten i samtalen med politiker.
Man måste vara medvetenhet om att det finns konsumenter som ställer nya krav (som exempelvis närproducerad mat, miljövänliga transporter etc). För att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle ökar regeringar och myndigheter kravet på balans mellan de miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer som driver utvecklingen. Kraven kommer ofta till uttryck genom policys och riktlinjer – Varje område kräver särskild kompetens och egna, väl utformade strategier!

En av Visitswedens strategier är hållbarhet där fokus ligger på kommunikation av det hållbara resmålet sverige. Besöksnäringen har möjlighet att ta tillvara den unika bilden av sverige genom att tillsammans med Visitsweden kommunicera sverige som ett progressivt och hållbart resmål. Samtidigt måste vi vara medvetna om att allt fler länder fokuserar själva på att utveckla hållbara destinationer genom nationella strategier för hållbar turism. Sverige har en särställning genom landets starka association till orörd natur och hållbara städer, men utan ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom besöksnäringen riskerar Sverige att tappa konkurrenskraft.

—–
För att en, efter lång dyr tid, bra framtagen tillväxtstrategi ska kunna implementeras på bästa hållbara sätt i hela Sverige krävs att  kommunerna vill ta den till sig  – Strategin är inte skapad för att tvinga fram utgifter och tid från  kommunen, den är ett verktyg för att öppna upp för en hållbar tillväxt som alla kommuninvånare får nytta av.

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.