Dubbelstöten – hotet om fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgifter för unga om vänstersidan vinner valet!

mars 31, 2014 kl. 6:21 f m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Samtliga partier i den politiska oppositionen har sagt att om de får regeringsmakten efter nästa val så kommer de att lägga förslag på att arbetsgivaravgifterna för unga och restaurangmomsen höjs igen.

För hotell- och restaurangbranschen skulle ett sådant beslut innebära höjda arbetskraftskostnader med ca 1,5 miljarder kronor!

Lyssna och se här:

Dubbelstöten

Lägre arbetsgivaravgifter för unga har minskat arbetsgivarnas kostnader för att anställa ungdomar och har på så sätt sänkt trösklarna för ungdomar in på den svenska arbetsmarknaden. Sedan hösten 2008 har arbetslösheten i Sverige legat på en hög nivå till följd av finanskrisen och den därpå följande djupa internationella ekonomiska krisen. I ett sådant läge drabbas alltid de svaga grupperna på arbetsmarknaden hårdast. Utan de nedsatta arbetsgivaravgifterna hade sysselsättningsläget för ungdomar således varit mycket sämre.

Vinner S, V och MP valet i höst försvinner åtskilliga tusentals jobb! Höjd restaurangmoms och höjda arbetsgivaravgifter för unga slår dessutom ut unga från arbetsmarknaden. Sverige behöver fler jobb. Sverige behöver 4 år till med alliansregeringen.

Läs mer här:Dubbelstöten3

Dubbelstöten2

Annonser

Därför tror jag på Alliansens arbetspolitik

mars 19, 2014 kl. 8:49 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Barnbarnet

När jag vaknar upp i mitt älskade Bohuslän efter studieresan i Båstad och ser framgångarna minsta barnbarnet har i sin tillväxt, då påminns jag om varför jag arbetar med vårt kulturarv, affärsutveckling i en hållbar besöksnäringen och Alliansens arbetspolitik!

Det är för att våra små ska ha arbetsmöjligheter när de blir unga vuxna:

När Socialdemokraterna föreslår skattehöjningar med fördubblade socialavgifter för unga och fördubblad restaurangmoms som gör det dyrare och mindre lönsamt att anställa unga så förstör de fyra gånger så mycket som deras ”ungdomssatsning” föreslår – Alliansen har skapat ett stort ungdomspaket som satsar långsiktigt genom lärlingsutbildningar, den gymnasiala yrkesutbildningen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fler nystartsjobb och en ökning av utbildningsplatserna inom exempelvis yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt sänkt restaurangmoms m.m.

Totalt satsar Alliansen drygt 8 miljarder 2013-2016 för fler jobb för unga!

 Alliansen

Det är för att våra unga ska ha kulturmiljöplatser att besöka när de blir äldre: 

I Västra götalandsregionen bjuder inte  vänstern ens in Västarvet (regionens resurs med fokus på kulturmiljöer, naturvår, arkeologi, konservering och slöjd) till våra möten – Vi moderater har  gång på gång stått upp och kämpat för att Kulturella och Kreativa Näringar samt kulturarvet ska få ta långsiktig plats i kulturnämndens budget och att vi lyssnar på fler före vi fattar våra beslut.

Moderaterna anser att Sveriges natur- och kulturmiljöer är så fantastiskt vackra att de är värda att satsas på genom att aktivt bevara och lyfta fram dem in i framtiden.

Jag önskar Er alla en god morgon och vacker dag!

 m

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.