Med fokus på det goda värdskapet tar jag nästa steg mot framtidens besöksnäring där natur- och kulturarvet är i centrum!

mars 3, 2016 kl. 10:50 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Arbetet för att bevara och lyfta fram natur- och kulturarvet med hjälp av en hållbar besöksnäring fortsätter. 

Welcoming hostmanship

Bland annat genom medverkan på regionmöten, kommun- och föreningsträffar samt att skriva och sköta en projektplan för Geoparken Bohusgranit.

Västerhavsveckan

VGR:s Västerhavsveckan

Projektplanen ”Det goda värdskapet för en hållbar natur- och kulturavsturism”, med uppstart i Sotenäs för spridning i närliggande bohuslänska kommuner och sedan även i hela Sverige, är nu gjord! Planen har sänts in till Leader och Jordbruksverket så nu är en av pusselbitarna för samverkan därmed lagd.

Pusselbit Sustainable tourism

Samarbete är enda framkomliga väg

Det som har visat sig vara tydligt viktigt är att det krävs en god samverkan mellan det offentliga och privata för att man ska lyckas, och det är nog det mest fantastiska med besöksnäringen – den förenar! Den närmast kräver god samverkan i flera nivåer mellan kommunala, regionala och nationella frågor där företagare samt offentliga och ideella aktörer är viktiga samspelare för att vi ska kunna utveckla destinationsmålen och skapa goda miljöer och reseanledningar.

Av dem alla vågar jag idag säga att det är den lokala nivån som är viktigast och den sociala dimensionen är viktig i sammanhanget, vi måste ta avstamp i en god samverkanskultur där den enskilde kommuninvånaren känner sig och blir hörd för att lyckas. Vi måste bli bättre på att bygga relationer helt enkelt och göra oss förtjänta av tillit genom gränsöverskridande dialoger. Jag tror på att med en bra framarbetad TÖP, turistisk översiktsplan, kan förvaltningen och politiken lättare inkludera lokalbefolkningen och turismen i samhällsplaneringen.

Med en bra digital transformation blir även turistinformationen en dynamisk mötesplats där man via sociala medier, tillsammans med bemötandet på den fysiska turistbyrån, och den virala effektens kraft märkbart ökar tillväxtpotentialen för besöksnäringen.

Hela Bohuslän och Sotenäs kommun är spännande utvecklingsfaktorer i Västsverige och jag vill göra allt för att stötta förankringsarbetet med att inkludera kommuninvånarna i samhällsplaneringen, kartlägga och utveckla de natur- och kulturturistiska resurserna samt aktivt hjälpa till med att bemöta de brister som identifieras i en samarbetsprocess för att kunna skapa en plats där många unga vill leva, bo och verka på året om.

17 mars väntar en turistbranschkongress i Göteborg och biljetten är härmed införskaffad: Jag är nog lyckligare än dem som fått tag på Bruce Springsteens biljetter

NÄSTA STEG MOT FRAMTIDENS BESÖKSNÄRING

Med ett globalt fokus och UNWTO:s arbete med hållbar besöksnäringsutveckling, om hur Sharing Economy påverkar besöksnäringen med nya affärsmodeller, om halvtidsutvärderingen av den nationella strategin och behovet av att utveckla fler starka reseanledningar samt hur man konkret kan arbeta med kultur, natur, möten och shopping som viktiga delar i starka destinationer.

Mitt seminarieschema:

10.10-11.00 (Lokal: K2) A sustainable tourism industry – is it possible?

UNWTO will talk about responsible, sustainable and universally accessible tourism in the digital world. How can the tourism industry develop in a sustainable way? Participants: TBC – Secretary General Taleb Rifai, UNWTO 

11.00-11.45 (Lokal: K2) How does sharing economy affect your business?

Digitalization and the rise of mobile technology and sharing platforms make it possible for people to share resources and create value together in completely new ways. What does this mean to the tourism industry? How can opportunities for new business models and increased sustainability be harnessed? Participants: Åsa Minoz, ModigMinoz

12.45-13.30 (Lokal: K2) Halvtid för den nationella strategin

Under det senaste året har en avstämning av vår gemensamma, nationella strategi gjorts. I strategin formuleras den ambitiösa och kaxiga visionen: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige ska då också vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Under seminariet presenterar vi slutsatser och fokusområden för en ökad kraftsamling mot visionen. Vi får även ta del av andra branschers reflektioner kring besöksnäringens fortsatta fokus. Medverkande: Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism

13.45-14.30 (Lokal: K1) Kulturarv som dragplåster

I dag är konsumtionen av kultur och rekreation två av de sektorer inom besöksnäringen i Sverige som växer snabbast. Allt fler europeiska turister prioriterar kultur när de väljer sina resmål, både i Sverige och i andra länder. Hur kan kulturarvsmiljöer, museer och små turistföretagare inom kultur utvecklas till starka reseanledningar? Medverkande: Lars Amréus, chef för Riksantikvarieämbetet. Samarbetsaktör: Riksförbundet Sveriges Muséer, Riksantikvarieämbete och Sveriges Hembygdsförbund.

14.45-15.30 (Lokal: K1) Ett steg mot en konkurrenskraftig naturturism

Svensk Turism har identifierat naturturism som en stark reseanledning – och det har bildats en ny gruppering med intentionen att ta fram en strategi för naturturism. Regeringen aviserade även satsningar på natur- och ekoturism i den senaste budgetpropositionen. Seminariet kommet att utgöra en del i processen att samla aktörer för att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig naturturism i Sverige. Samarbetsaktör: Representanter från olika aktörer inom naturturism, VisitSweden, Tillväxverket.

Jag ser fram emot att få fler innovativa idéer efter denna dag 🙂 

Ideer natur- kulturarvsturism

Annonser

Kommentera »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: