Var Med Och Tävla Om Lokalproducerade Priser Från Sotenäs Genom Att Svara På 15 Frågor

augusti 1, 2016 kl. 3:57 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Barn och Kulturarv

VAR MED OCH TÄVLA OM LOKALPRODUCERADE PRISER FRÅN SOTENÄS GENOM ATT SVARA PÅ 15 FRÅGOR! 
Du behöver endast svara på dessa 15 frågor för att få vara med i utlottningen av olika lokala produkter som utlottas! Det är hantverk, honung, spel, boende, aktiviteter mm mm.
Tävlingen pågår fram till 31/12 2016 där flera vinnare dras varje månad från den 1/9 och året ut.

BAKGRUNDEN TILL FRÅGORNA

Orsaken är att Bohuslän har berikats med ett Leaderprojekt från Jordbruksverket, via Geoparken Bohusgranits förening i Sotenäs kommun. Parken är idag ganska känd genom att man visar på plats geologi, arkeologi, ekologi och kultur. Geoparken Bohusgranits förening kommer nu att hjälpa till att ta fram underlag för hur man bättre kan lyfta fram spännande natur- och kulturplatser med ny digital teknik och gott värdskap. Projektet/pilotstudien bär namnet: 

Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv”.

VARFÖR BÖR MAN LYFTA FRAM KULTURMILJÖPLATSERNA?

Analyser har gjorts om vad besökaren helst vill uppleva och nyligen kom Visit Sweden med en rapport att kulturupplevelser står högt upp på önskelistan. Att få uppleva omgivningens lokala kulturhistoria är det som gör resan minnesvärd, samt att man vill att vi börjar anpassa oss mer till den nya tiden där besökaren har krav på god service och flexibilitet i ett aktivt värdskap. Detta gäller även för lokalbefolkningen och dess gäster.

Projektet/pilotstudien ska vlsualisera och lyfta fram vissa natur- och kulturmiljöer med intressanta fornlämningsplatser. Tanken är att vi i framtiden ska kunna få en spännande inblick i hur man kunde ha levt i Bohuslän förr i tiden samt att området kan användas i samhället på olika sätt, till besöksnäringen och lokalbefolkningen t ex.
Vi ska försöka locka fram berättelser från Bohuslän, historier som är både sanna och nästan sanna samt vanliga och ovanliga händelser. Dessa kan vi återanvända i återberättelser på olika sätt, projektledaren kallar detta för ”historytelling”.

NYA DIGITALA MÖJLIGHETER

Besökaren vill även att man arbetar aktivt med att göra mer digitalt för att göra livet enklare som besökare. Vissa platser kan man uppleva enbart genom ett besök medan andra kräver hjälp av ny digital teknik, som Augmented- och Mixed Reality samt Internet Of Things, för att tolkas på bästa sätt.
I projektet kommer vi att ta stor hänsyn till hur ungdomar vill uppleva natur- och kulturarvet, både för kulturarvets fortlevnad som för ungdomarnas egen känsla för sin historia (där vi har rötter bl a runt Medelhavet). Vi tror på att den nya digitala tekniken kan bli ett av sätten som man kan att nå fram till ungdomarnas intresse.

HÅLLBAR EKONOMI

Projektet/pilotstudien ska även uppmuntra till både delnings- som cirkulärekonomi, för att vi ska på bästa sätt kunna arbeta med hållbarhet (viktigt är även att själva ordet ”hållbarhet” även innefattar att värna om människan/personalen/kunden).
Cirkulär ekonomi är när man återanvänder varor och tjänster i största mån, delningsekonomi handlar oftast om när man ser till att man tex via olika arrangemang kan hyra, dela eller låna saker av varandra istället för att själv äga allt.

DET GODA VÄRDSKAPET

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, turister, patienter eller kollegor. Värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter.
En av de viktigaste förutsättningarna är att man alltid utgår från kunden/gästens förutsättningar och perspektiv och har just det i fokus i sitt arbete.

JÄMSTÄLLDHET

Projektet/pilotstudien ska ha fokus i tillväxtarbetet på hur man än mer kan inkludera människor ur dessa ”grupper”;  äldre, unga, funktionsnedsatta, nyanlända och ensamma föräldrar.

Frågorna handlar om hur vi kan göra livet lättare för besökare, under fritiden när man är hemma eller under besök när man är ute och reser. Det handlar om hur du upplever tillgången till natur- och kulturmiljöerna samt hur du upplever bemötandet/värdskapet. Hur du önskar att både du och andra blir bemötta när ni ska uppleva natur- och kulturarvsmiljöerna.

Frågorna berör dig, dina nära och kära samt kunder och medborgare som du omger dig med.

Här kommer frågorna:

1) Vilket yrke har/hade du eller studerar till?

2) Vilken är din ålder?

3) Hur lever du (ensam, som sambo med vuxna barn eller med en partner, i ett särboförhållande etc)?

4) Brukar du åka kollektivt på din fritid (tex om du är ute och vid natur- och kulturmiljöer)?

5) Vilken kommun bor du i?

6) Är du med i någon förening, eller vill vara med i? Om i så fall vilken slags förening och vad vill du man ska göra för att din fritid ska bli spännande och bra för dig?

7) Vilka kulturarvsplatser har du sett som du tyckte var speciella, i Bohuslän eller någon annanstans, och varför? Var det någon förbättring man borde göra där som du tänkte på?

8) Vilka kulturarvsplatser skulle du vilja uppleva som du har hört talas om, i Bohuslän eller någon annanstans, och varför? Om inte vad skulle krävas för att locka ut dig till dem?

9) Har du någon speciell berättelse/historia som du har upplevt eller hört om, i Bohuslän eller någon annanstans, som du kan dela med dig av?

10) Har du hört om den här tekniken tidigare, Augmented- och Mixed Reality samt Internet Of Things, som vi bland annat vill använda oss av för att lyfta fram natur- och kulturplatserna? Vad tyckte/tycker du om detta? Har du exempel på bra sätt att göra detta och/eller vad man bör undvika?

11) Har du upplevt eller hört om något som är ett riktigt gott värdskap för besökare och ortsboende, i Bohuslän eller någon annanstans? Ett sämre som man bör undvika?

12) Har du barn eller barnbarn, eller tar ofta hand om andra barn? Vad brukar ni i så fall göra, vad vill ni göra och vad kan ni göra om du är ensam med barnet/barnen?

13) Har du sett/hört/varit med om själv hur man ur projektets framlyftna ”grupper” kan ha problem med att få uppleva olika natur- och kulturplatser genom ett gott värdskap?
Har du exempel på bra sätt att stödja dem?
(Det gäller äldre, unga, funktionsnedsatta, nyanlända och ensamma föräldrar)

14) Har du varit i Sotenäs och vad fick dig att åka just dit och just då? Någon kulturplats du upplevde? Vad är bra och vad är mindre bra värdskap i Sotenäs?

15) Om du är från Sotenäs, är du året-om-boende eller visstidsboende? Någon kulturplats du upplevde? Vad är bra och vad är mindre bra värdskap i Sotenäs?

Maila dina svar till projektledaren: uddevallahelen@gmail.com
TACK OCH LYCKA TILL!
/Helen Andersson,
Projektledare för Föreningen Geoparken Bohusgranit

Annonser

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.