Det går bra för Sveriges nya basnäring!

februari 5, 2016 kl. 9:01 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa!

Turismen 2015

Betänk även alla positiva, men oräknade, siffror runt inkvarteringsstatistiken:

T ex den stora gruppen besökare som är vänner till lokalbefolkningen och övernattar hos dem, dagsbesökarna som kan fara hem igen efteråt samt andra ”oräknade siffror” som är med och ger tillväxt genom sina besök!

Nu måste vi hjälpas åt och ge besökarna bra, roliga, spännande och trygga upplevelser tillsammans med ett gott värdskap och hållbarheten i fokus!

Guidningar

Läs om äkta hållbar besöksnäring här

Annonser

Nu kan man bli medlem i Geoparken Bohusgranit!

januari 4, 2016 kl. 3:38 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God fortsättning på det nya året!

GottNytt2016

Det börjar bra med information om att Geoparken Bohusgranit får hålla den nationella invigningen av Geologins Dag 2016, och att Landshövdingen kommer inviga!

Så ser vi Geoparkens hemsida tar form och att föreningsmedlemmarna kommer i fokus ordentligt. Det ska bli bra med information om geologi, natur- och kulturarv samt om Bohuslän och Smögen. Det kommer även bli samkväm, vandringar, resor, föredrag mm för den som vill hänga på eller anordna något.

Guidningar

Väl mött, du stödjande medlem!

 

 

Jag önskar att 2016 blir ett drogfritt ungdomsidrottsår!

december 30, 2015 kl. 5:29 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
Idrott o droger

Jag önskar att 2016 blir ett drogfritt ungdomsidrottsår – hur svårt kan det vara?

Det festas otroligt mycket emellan matcherna av föräldrar och tränare, man sitter och dricker vid samma bord eller i samma rum som idrottsbarnen. De ungdomar som tröttnar på att sitta med och lyssna på högljudda samtal om hur de andra lagens barn är, de går iväg och härjar fritt t ex på hotellen.

En del barn beter sig utåtagerande och andra får ta hand om dem, men jag kan inte klandra dem för vilka förebilder har de?

Samma tränare och föräldrar fördömer idrottande ungdomar som sedan själva dricker och tar droger. 

Tänk om idrottsrörelsen ärligt och aktivt ser över hur tränare och föräldrar beter sig mellan matcherna och tar tag i dessa problem på allvar. Ur ett barnrättsperspektiv innebär ju miljön en fara för deras sociala utveckling och i slutändan får samhället försöka hjälpa med tillgängliga resurser.

Hoppas fler öppet vill stå upp för en drogfri ungdomsidrott, hur svårt kan det vara?

Gott Nytt År!

Mina två föredrag om hållbar besöksnäring med natur- och kulturarvet i fokus

augusti 7, 2015 kl. 10:12 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hållbar besöksnäring

Här lägger jag upp föreläsningarna och intervjuer i media om hållbar besöksnäring under Västerhavsveckan i Västra Götalandsregionen, här på GeoParken Bohusgranit i Hunnebostrand i Sotenäs kommun:

Ur Bohusläningen

Det med att vi ”övervärderar Smögenbryggan” handlar om att vi ofta missar kulturarven innanför bryggan och att vi har mer att göra för att lyfta fram dem för att få ett ökat och hållbarare mervärde på västkusten.

image

Det Goda Värdskapet

Det Goda Värdskapet

Hållbar besöksnäring med fokus på det goda värdskapet!

Om hur det goda värdskapet kan utvecklas i förmån för lokalbefolkningen, miljön och samhällsekonomin.

Fokus på Bohusläns natur- och kulturarv

Fokus på Bohusläns natur- och kulturarv

Hållbar besöksnäring med fokus på Bohusläns natur- och kulturarv

Om vinsterna av att bevara och lyfta fram natur- och kulturarvet med hjälp av besöksnäringen.

Mediainlägg från dessa dagar kommer..

Svensk besöksnäring – en tillväxtnäring

Väjern i fokus med Lasse x 2

augusti 6, 2015 kl. 5:56 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bronsåldersröset i Väjern

Beröm från Riksantikvarieämbetet

Tweets om mitt arbete för att tillgängliggöra vårt forntida kulturarv för Sotenäs kommun, med besöksnäringen som draghjälp. Här är en av Västsveriges bästa arkeologer, Lasse Bengtsson, med och förklarar.

Arbetet kommer utmynna i en broschyr som turister och lokalbefolkningen kan använda sig av när de vill upptäcka den spännande historien som ligger alldeles nära, under deras fötter eller en liten bit från bryggan.

Här i Väjern hamnade vi efter att en annan Lasse, Andersson i Väjern, berättade om detta unika monument som få (inga skyltar eller anslag) upptäckt.

Fortsättning följer..

Om YH-utbildningen jag nu är klar med: ”Affärsutvecklare Hållbar Turism”!

juni 23, 2014 kl. 7:10 f m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Examen som jag tog 18/6-2014 var för att bli affärsutvecklare för en hållbar besöksnäring. Läs gärna om utbildningen här:

Helen Andersson's Blog

Akademi båstad

En ny spetsutbildning med handplockade studenter över hela landet.

En bra påbyggnadsutbildning för oss som älskar besöksnäringen samt natur och kultur!

yh

FAKTA! Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildningen Affärsutvecklare hållbar turism.  Ansvarig utbildningsanordnare: Båstad kommun. Studieort: Båstad. Studieform: Distans, 75%. 150YHp

SängstudierMVGEfter avslutad utbildning har jag nu kunskaper om:

 • turistnäringens samband, begrepp och branschstatistik samt turismens ekonomiska betydelse 
 • begreppet hållbar turism
 • omfattningen av kulturarvsutbud, bevarandet av arvet och skyddade naturområden samt de förvaltningsstrategier som finns tillgängliga
 • miljöeffekter och lösningarna för företag
 • turismen som ett verktyg för fattigdomsbekämpning och lokal ekonomisk utveckling
 • företagande och entreprenörskap utifrån ett turismperspektiv
 • marknadsföringsteorier och kanaler
 • övergripande juridiska förutsättningar för branschen
 • associationsrätt och terminologi inom ämnet företagsekonomi
 • ekonomistyrning
 • affärsutveckling
 • interkulturell kommunikation
 • kunskap om branschens krav och förväntningar på yrkesrollen
 • gruppsykologi

PPP

MVGEfter avslutad utbildning har jag nu färdigheter i att:

 • förstå hur en framtidsorienterad helhetsbild av begreppet hållbar turism och hur dess samband hänger ihop inom turistindustrin
 • identifiera kulturella skillnader och kommunikationsmönster

View original post 245 fler ord

Dubbelstöten – hotet om fördubblad restaurangmoms och arbetsgivaravgifter för unga om vänstersidan vinner valet!

mars 31, 2014 kl. 6:21 f m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Samtliga partier i den politiska oppositionen har sagt att om de får regeringsmakten efter nästa val så kommer de att lägga förslag på att arbetsgivaravgifterna för unga och restaurangmomsen höjs igen.

För hotell- och restaurangbranschen skulle ett sådant beslut innebära höjda arbetskraftskostnader med ca 1,5 miljarder kronor!

Lyssna och se här:

Dubbelstöten

Lägre arbetsgivaravgifter för unga har minskat arbetsgivarnas kostnader för att anställa ungdomar och har på så sätt sänkt trösklarna för ungdomar in på den svenska arbetsmarknaden. Sedan hösten 2008 har arbetslösheten i Sverige legat på en hög nivå till följd av finanskrisen och den därpå följande djupa internationella ekonomiska krisen. I ett sådant läge drabbas alltid de svaga grupperna på arbetsmarknaden hårdast. Utan de nedsatta arbetsgivaravgifterna hade sysselsättningsläget för ungdomar således varit mycket sämre.

Vinner S, V och MP valet i höst försvinner åtskilliga tusentals jobb! Höjd restaurangmoms och höjda arbetsgivaravgifter för unga slår dessutom ut unga från arbetsmarknaden. Sverige behöver fler jobb. Sverige behöver 4 år till med alliansregeringen.

Läs mer här:Dubbelstöten3

Dubbelstöten2

Därför tror jag på Alliansens arbetspolitik

mars 19, 2014 kl. 8:49 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Barnbarnet

När jag vaknar upp i mitt älskade Bohuslän efter studieresan i Båstad och ser framgångarna minsta barnbarnet har i sin tillväxt, då påminns jag om varför jag arbetar med vårt kulturarv, affärsutveckling i en hållbar besöksnäringen och Alliansens arbetspolitik!

Det är för att våra små ska ha arbetsmöjligheter när de blir unga vuxna:

När Socialdemokraterna föreslår skattehöjningar med fördubblade socialavgifter för unga och fördubblad restaurangmoms som gör det dyrare och mindre lönsamt att anställa unga så förstör de fyra gånger så mycket som deras ”ungdomssatsning” föreslår – Alliansen har skapat ett stort ungdomspaket som satsar långsiktigt genom lärlingsutbildningar, den gymnasiala yrkesutbildningen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fler nystartsjobb och en ökning av utbildningsplatserna inom exempelvis yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt sänkt restaurangmoms m.m.

Totalt satsar Alliansen drygt 8 miljarder 2013-2016 för fler jobb för unga!

 Alliansen

Det är för att våra unga ska ha kulturmiljöplatser att besöka när de blir äldre: 

I Västra götalandsregionen bjuder inte  vänstern ens in Västarvet (regionens resurs med fokus på kulturmiljöer, naturvår, arkeologi, konservering och slöjd) till våra möten – Vi moderater har  gång på gång stått upp och kämpat för att Kulturella och Kreativa Näringar samt kulturarvet ska få ta långsiktig plats i kulturnämndens budget och att vi lyssnar på fler före vi fattar våra beslut.

Moderaterna anser att Sveriges natur- och kulturmiljöer är så fantastiskt vackra att de är värda att satsas på genom att aktivt bevara och lyfta fram dem in i framtiden.

Jag önskar Er alla en god morgon och vacker dag!

 m

Är tiden mogen för ett hållbart natur- och kulturturistföretag som Kulturplatsutveckling.nu – kan det bli verkstad av alla möten?

december 10, 2013 kl. 5:10 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturplatsutveckling.nu

 

Ja, det tror jag! För natur- och kulturarvet är en av de främsta dragarna för att skapa en livskraftig besöksnäring är många idag eniga om efter alla rapporter.

 

Man vet nu att natur- och kulturturismen har en attraktiv målgrupp, som anses mindre säsongsbunden, man reser mer och spenderar mer än andra turister. Man vet även att med rätt investeringar kommer turismen som helhet att kunna sysselsätta fler än 70 000 människor i Västra Götaland år 2025 och att besöksnäringen i Västsverige nyligen hade en årlig omsättning om ca 34 miljarder och sysselsatte ca 26000 personer på helårsbasis.

 

Vi talar även om att kulturen är en grundläggande förutsättning för tillväxt och är en del av samhällsmotorn som ställer krav på djupgående regelbundna förändringar. Detta innebär därmed att politiken måste vara följsamt delaktig för att säkra en hållbar utveckling av kommunernas ekonomi, i landet och i regionen som i kommunerna. 

 

Vi är alla delaktiga i att etablera Västra Götalandsregionen på den kulturturistiska kartan och stärka kunskapen, intresset och ansvarskänslan för regionens kulturarv. Det ligger även i kommunernas intresse att det kommer fram mer kultur och kreativa idéer, att vara ”på tårna” när det gäller att stärka entreprenörskap och företagande inom den kulturella och kreativa sektorn. 

 

Jag är ideellt varit med i hembygdsföreningar och  destinationsutvecklat mm i många år nu men det går sakta. Nu vill jag ha verkstad! Jag vill starta ett natur- och kulturturismföretag  för att få vara delaktig i att än mer aktivt värna, bevara och levandegöra vårt kulturarv – nu och för framtiden!

Konsten att plocka de goda russinen ur bullen utan att slänga den!

december 1, 2013 kl. 2:39 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

russinbulle

Att besöksnäringen är en tillväxtfaktor som omsätter stora summor behöver jag nog inte längre nämna, att besöksmarknaden är något kommunerna borde vara mer intresserade av att ta del utav behöver jag inte heller längre tjata om (men har någon missat så kika här).

Det jag idag funderar på är hur många kommunpolitiker, som pratar om vikten av att få ner arbetslösheten, har läst Sveriges framtagna Tillväxtstrategi 2020 om hållbar tillväxt för företag och destinationer? Har ni missat så finns här lite russin att locka med så att ni vill läsa mer ur den senare genom att klicka på länkbilden nedan:

Hållbar tillväxt för företag och destinationer

För destinationer med viljan att ha en lokal attraktionskraft krävs det en långsiktighet och att turistfrågorna ständigt hålls levande i planerings- och samverkansarbeten i samtalen med politiker.
Man måste vara medvetenhet om att det finns konsumenter som ställer nya krav (som exempelvis närproducerad mat, miljövänliga transporter etc). För att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle ökar regeringar och myndigheter kravet på balans mellan de miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer som driver utvecklingen. Kraven kommer ofta till uttryck genom policys och riktlinjer – Varje område kräver särskild kompetens och egna, väl utformade strategier!

En av Visitswedens strategier är hållbarhet där fokus ligger på kommunikation av det hållbara resmålet sverige. Besöksnäringen har möjlighet att ta tillvara den unika bilden av sverige genom att tillsammans med Visitsweden kommunicera sverige som ett progressivt och hållbart resmål. Samtidigt måste vi vara medvetna om att allt fler länder fokuserar själva på att utveckla hållbara destinationer genom nationella strategier för hållbar turism. Sverige har en särställning genom landets starka association till orörd natur och hållbara städer, men utan ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom besöksnäringen riskerar Sverige att tappa konkurrenskraft.

—–
För att en, efter lång dyr tid, bra framtagen tillväxtstrategi ska kunna implementeras på bästa hållbara sätt i hela Sverige krävs att  kommunerna vill ta den till sig  – Strategin är inte skapad för att tvinga fram utgifter och tid från  kommunen, den är ett verktyg för att öppna upp för en hållbar tillväxt som alla kommuninvånare får nytta av.

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.