Hur kan vi bidra till tillväxten av besöksnäringen genom regionens unika natur- och kulturmiljöer?

februari 16, 2012 kl. 2:13 e m | Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Vi har ett kulturarv att bevara – inte i framtiden utan nu inför framtiden!

Vi är ganska överens om att ett led i bevarandet är att uppmärksamma dem genom att i mål, visioner och handlingsprogram klargöra dess betydelse. Med detta har vi bra incitament för att lyfta frågan: Vad gör vi nu?

I de flesta kommuner i Västra Götaland möts vi av samma företeelser:
– Det finns få skyltar från vägarna som leder fram till fornlämningarna – samt övrig marknadsföring.
– Det finns ännu färre informationstavlor vid kulturarvet –  med beskrivning i ord och bild om vad som kan hänt här.
– Få stigar är upptrampade och gjorda så många lätt tar sig dit – på tal om att kulturen ska vara tillgänglig för många och helst alla.
– Få kommuninvånare vet om vart de finns – och få skolklasser ger sig ut och ser dem på plats.
 
Genom att fornlämningarna i Västra Götaland faller i glömska bidrar det till att man tappar förståelsen för den rika och spännande förhistoria vi lever bland.
Vi ser inte det stora kulturhistoriska värdet och frågan är om vi har råd att öka tomrummet mellan forntiden och framtiden så mycket länge till.
 
Med rätt investeringar kommer turismen som helhet att kunna sysselsätta fler än 70 000 människor i Västra Götaland år 2025.
Att natur- och kulturarvet är de främsta dragarna för att skapa en livskraftig besöksnäring är många idag eniga om. Man vet att natur- och kulturturismen har en attraktiv målgrupp, som anses mindre säsongsbunden, man reser mer och spenderar mer än andra turister.
 
Jag tror mycket på ett aktivt och brett samarbete i all organisation kring dessa frågor, men jag önskar mer. Jag ser även att det saknas handling från orden genom bland annat ett ökat intresse för kulturpolitiken.
Vi tar för givet att någon i kommunens kulturkontor eller turistbolag arbetar med dessa frågor utan att vi politiker behöver uppdatera vårt arbete mer lokalt.
Och vi är nog ganska säkra på att ”någon” i regionen ser till att det samordnas ner i kommunerna..
 
Jag tycker inte det är tillfredställande att vi sällan/aldrig hinner se till att det finns utrymme på dagordningen att:
– Ställa frågan om hur vi kan levandegöra och öppna upp denna unika del av kulturarvet så den bättre kommer allmänheten till del. Att fundera tillsammans på hur vi kan väcka intresset för det lokala kulturarvet hos kommuninvånarna för att de ska kunna bevaras för framtiden. Samt hur vi kan öka besöksnäringen  med natur- och kulturarvet som reseanledning.
 
Vi är alla delaktiga i att etablera Västra Götalandsregionen på den kulturturistiska kartan och stärka kunskapen, intresset och ansvarskänslan för regionens kulturarv.
Detta så att visionen om ”Det goda livet” kan infrias! 

Annonser

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.