Här kan man läsa om mitt seminarie om vikten av en aktiv kommunal kulturpolitik

januari 30, 2011 kl. 11:42 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

I designfåtölj på Bohusgården, laddar inför seminare om kulturpolitiken i Vgr

 

Kulturnämnden ansvarar för mer än 1,2 miljarder kronor.

49 kommuner – 1,5 miljoner invånare – litar på att (M) är med och ser till att kulturpengarna fördelas ansvarsfullt, rättvist och meningsfullt!
 

Moderaterna vill se ett levande Kulturliv – i hela regionen!

> Vår målsättning är att det skall vara enkelt att ta del av regionens kulturutbud – oavsett om man går i skolan i en liten eller stor kommun.
> Ett av de viktigaste målen för oss är att ge barn och ungdomar tillgång till vårt fantastiska kulturutbud – Därför vill vi satsa pengar på att göra kulturen till en del av undervisningen i skolan. Vi vill satsa mer på ungdomskultur för att locka regionens unga.
> En viktig och växande del av kultur är näringsgrenarna kulturturism och upplevelseindustrin. Västra Götaland har hög kvalitet på sitt kulturutbud och det ska vi erbjuda våra besökare. Vi vill hjälpa till att utveckla kulturturismen ytterligare. Turism är en av de stora näringarna som dessutom växer snabbast. Satsningar på kulturturism och nya jobb går hand i hand.
 

Samverkansmodellen – även kallad koffertmodellen

> Riksdagen fattade 2009 beslut om att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet.
> Regionen tar fram en regional kulturplan, i samverkan med kommunerna och kulturlivet, som utgör underlag för statens bidragsgivning. Det innebär att regeringen lämnar över besluten!
Att detta har gått vägen är tack vare den ledande fasta handen från vår kulturminister:
– Regeringen vill genomföra de största förändringarna av svensk kulturpolitik på 35 år!
Kulturrådet beslutade i veckan att årets verksamhetsbidrag till regionen blir 293,525 000 kr! MER än väntat. Kulturnämnden kommer att fatta beslut om hur pengarna ska fördelas i detalj inom kort, och modellen träder successivt i kraft från 2011.
 

Vet Du hur processerna kring Kulturansökningarna går till?

Det bästa tipset är att gå in på sekretariatets hemsida under vgregion.se och ta del av de projektbidragsansökningar som kommit in!
Många får avslag – en del godkänt
Varför förklaras i beslutet
 

Hur är det egentligen med den egna kommunens kulturpolitiska arbete?

> Gör man besök ute i verksamheterna och hos utövarna?
> Har man ett gott samarbete med föreningar, med biblioteken, teatrarna, museum mm.? Och glöm inte att: Näringslivet + Kulturen = Sant!
> Arbetar någon med kulturen i samhällsplaneringen i kommunen? Det offentliga rummet..
> Vårdar man aktivt natur- och kulturarvet och frågar: ”Hur kan vi lyfta fram kulturarvet bättre i olika turismsamarbeten? Har vi en plan för natur- och kulturarvsturismen som är en intäktsskapare?”
> Hur ser de ungas tillgång till kulturen ut? Kan vi göra mer för att uppmuntra kulturaktiviteter för våra unga i skolan samt på deras fritid?
> Samverkansmodellen och Landskapskonventionen – Hur berör det kommunen?
> Kan man kommunens historia med dess historiska platser och dialekt mm.?
> Behöver man göra en översyn av kommunens kulturplattform?
> Är man uppdaterad i Moderaternas kulturmanifest? Är det någon som ibland kikar på material från våra kulturpolitiker?

 

Tror ni det finns en vilja från det civila samhället att vara delaktig i kulturpolitiken och därigenom får möjlighet att vara med och påverka kulturlivets utveckling?
> Ungas entreprenörskap inom kulturen borde uppmärksammas och arenor skapas som möjliggör möten och samarbeten med unga eldsjälar.
> Kulturarvet måste in i skolans värld ~ Barn utan kulturarv blir som fåglar som inte kan flyga.
> Definiera former för samverkan och hitta mötesplatser som möjliggör för det civila samhället att delta.
> Främja förutsättningarna för utbyten av och samverkan mellan interkulturella uttrycksformer och kompetenser = Skapa utrymme för invandrarorganisationer och minoriteter att delta i dialogerna.
> Identifiera företrädare från det civila samhället som bjuds in till dialog i för att få en representation av civilsamhället som återspeglar hela dess bredd. 

Kulturpolitiken i kommunen ska vara till för att skapa ett gott liv för medborgarna!

Kulturpolitiken i kommunen ska vara till för att skapa ett gott liv för medborgarna!

 

DYNAMIK OCH UTVECKLING KRÄVER KULTUR

> Kultur handlar om människors välbefinnande, om social och ekonomisk samhällsutveckling. Kultur handlar om vår miljö och ett hållbart samhälle – idag och i framtiden.
Därför har jag en stark tro på Kultur som Drivkraft och vill gärna att man läser detta dokument:
 

Tack för mig

Helen Andersson (M)
Kulturpolitiker
Annonser

Ur dagens lokaltidning STO Stenungsund:

januari 25, 2011 kl. 8:45 f m | Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Jättefin artikel, men det är viktigt att få påpeka vad jag sa: Jag har frågor som jag gärna vill ha svar på (då jag är ny i kommunen) och det är bland annat att jag undrar om det är så att kommunen inte har en plan – riktlinjer – för utsmyckningen av det offentliga rummet. Jag sa även att vad jag vet så har kulturkontoret gjort ett fantastiskt jobb genom åren och nu ska det bli kul att arbeta med de kommunpolitiska frågorna.. 

Igår, när Freyja hade namnsdag, inträdde jag stolt i Götiska Förbundets Viktoriagille!

januari 24, 2011 kl. 12:26 e m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Igår den 23/1, när Freyja hade namnsdag, inträdde jag stolt som recipient i Götiska Förbundets Viktoriagille! Detta skedde genom en högtidstund i förbundsborgen Skansen Lejonet i Göteborg.

Nu ingår jag i Götiska Förbundets Margaretaloge i Uddevalla. Min orsak för detta är bland annat följande:

För att – i god samhörighet med andra – levandegöra och höja kunskapen om vår kulturhistoria samt bistå medmänniskor genom civilkurage och att aktivt ta avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering!

/Astrid Helen Andersson

Utsmyckad rondell väcker ont blod i Stenungsund

januari 19, 2011 kl. 9:07 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Först vill jag säga att kultur SKA skapa känslor och ibland blir det även debatt. Mina funderingar här är mer över vilka rutiner kommunen har när det gäller kulturen i samhällsplaneringen.
Detta och mycket mer har jag nu chansen att få sätta mig in i när jag nu inleder min kulturpolitiska tid i Stenungsund som ordinarie ledamot i Bildningsutskottet:

  • Gör vi besök ute i verksamheterna och hos utövarna? (Biblioteken, teatrarna, museum, föreningslivet mm. Behöver de mer för att utvecklas?)
  • Arbetar någon aktivt med kulturen i samhällsplaneringen?
  • Vårdar vi aktivt natur- och kulturarvet och kan vi lyfta fram frågan bättre i olika turismsamarbeten? Har vi en plan för natur- och kulturarvsturismen – som är en intäktsskapare?
  • Har vi ett gott samarbete med föreningar och näringslivet?
  • Kan vi göra mer för att uppmuntra kulturaktiviteter för våra unga via skolan samt på deras fritid – Hur ser de ungas tillgång till kulturen ut?
  • Har vi tagit reda på hur Portfölj- Samverkansmodellen och Landskapskonventionen berör kommunen?
  • Behöver vi göra en översyn av kommunens kulturplattform?

Nu har jag även fått fortsatt förtroende att sitta med i VGR:s Kulturnämnd vilket förstärker mitt kulturpolitiska arbete för Stenungsunds kommun..

Om branden i söndags i Stenunge by där en 1700-tals ladugård brann upp

januari 13, 2011 kl. 12:50 e m | Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Angående dagens ST-tidning:

 

Detta är en mycket tragisk händelse av flera skäl. En kulturhistorisk byggnad (ägd av Stenungsunds kommun men hyrdes av privatpersoner) förstördes, alla hönsen som avled och verksamheterna som bedrevs här blev förstörda.

Vi kommer – efter utredningarna – tillsammans fatta beslut om vad som ska göras angående uppbyggnad eller ej av en ny/gammal lada.  Mycket mer kan vi nog inte säga i dagsläget, men för mer uttalanden kan man kontakta kommunstyrelsens ordförande Ove Andersson:

Ove Andersson,
Kommunalråd i Stenungsund
Tfn: 0303-73 82 21
ove.andersson@stenungsund.se 

/Helen Andersson (M) Ledamot i Bildningsutskottet där kulturen ligger

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.