Styrelsen för Stenungsunds moderater tar nu semester..

juni 22, 2010 kl. 9:28 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

.. men vi kommer att synas ute på gator och torg. För vi kommer fortsätta att lyssna och göra oss tillgängliga och visa för människor varför en röst på moderaterna är viktig!

Här äter styrelsen lite god mat och dryck, efter sista styrelsemötet, för att fira gott arbete under vinter och vår

Vi Moderater har en grundläggande tilltro till den enskilda människans förmåga och vilja att stå på egna ben. Det är en hörnpelare i vårt partis samhällssyn. De flesta människor är kapabla att göra sina överväganden och olika val genom livet, även beträffande samhällets tjänster. Idag är vårt samhälle präglat av att ”någon annan” oftast politiker, vet vad som är bäst för den enskilde. Vår åsikt är att varje människa är unik och vi skall visa respekt för att människor gör olika prioriteringar genom livet.

Vi vill sätta den enskilde medborgarens val i centrum och vi tror inte att kommunen skall sköta all verksamhet. På de områden där det är möjligt bör det finnas alternativ, så att de medborgare som vill, kan göra ett aktivt val. Två viktiga reformer har genomförts under mandatperioden, vårdnadsbidraget för småbarnsföräldrar och Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen. Vi är övertygade om att konkurrens stimulerar och lyfter även det som sköts i kommunal regi. Vi skall självklart behålla kontrollen över mål och kvalité, oavsett vem som utför tjänsten.

VI VILL myndigförklara Stenungsunds medborgare och se till att politikernas makt över människors vardag minskar!

Annonser

De rödgröna ställer sig inte bakom regeringens förslag om marknadsmässig ersättning vid expropriation!

juni 20, 2010 kl. 9:06 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den 21 juni röstar riksdagen om ytterligare förstärkning av äganderätten. En klar skiljelinje kommer att visa sig mellan Alliansen och oppositionen: Socialdemokraterna och deras stödpartier kommer att rösta nej.

En enig riksdag har redan röstat ja till att det ska stå i grundlagen att den vars mark tvångsvis tas i anspråk av det allmänna ska få full ersättning. Vi var sist ut i Norden med detta. Nu ska grundlagsregeln ges ett konkret innehåll genom nya expropriationsregler. Den som tvingas sälja sin mark till staten ska få ersättning för marknadsvärdet – samt ett påslag med 25 procent för att kompensera för markens personliga värde.

De rödgröna har i en motion till riksdagen förklarat att de inte ställer sig bakom regeringens förslag om marknadsmässig ersättning vid expropriation. Det är egentligen fullt logiskt. Miljöpartiets Peter Eriksson ondgjorde sig redan 1996 över att Sverige skulle få stärkt egendomsskydd ”plötsligt och utan debatt”. Han frågade sig hur Socialdemokraterna har kunnat gå med på en så kraftig förstärkning av egendomsskyddet? Vänsterpartiet har av tradition varit emot en stark äganderätt. Tongivande vänsterpartister har uttalat att egendomsskyddet bör utmönstras ur regeringsformen. De menar att ”rätten till privategendom som en grundläggande demokratisk fri- och rättighet är en borgerlig ståndpunkt”.

Alliansen ser äganderätten som grundläggande för människors möjlighet att skapa en trygg tillvaro. Den ökar friheten för människor, eftersom den ger oss rätten att besluta själva över det vi äger, utan godtycklig inblandning från stat eller kommun. Den som skaffat sig ett hus att åldras i ska inte behöva flytta utom i yttersta undantagsfall. En stark äganderätt är också en förutsättning för en fungerande och stabil ekonomi – som i sin tur skapar förutsättningar för en fortsatt stark välfärd.

Det är inte förvånande att de rödgröna nu vänder Sveriges markägare ryggen och röstar nej till rätten att få en rimlig ersättning när staten tvångsvis tar över deras egendom. Det vi frågar oss är hur de rödgröna tänkt sig att Sverige ska kunna växa och frodas? Det är enskilda människor som – genom att använda sig av t ex mark eller annan egendom – som skapar företag och arbetstillfällen. Utan dessa människors ansträngningar blir det inga jobb. Då växer utanförskapet. Den som gör anspråk på att få regera Sverige bör också kunna besvara grundläggande frågor om sin politik. Vad är vänsterblockets inställning till enskilda människors rätt att äga och bruka sin mark? Det är mycket som hänger på svaret och vi är många som vill veta det – innan valet i september.

Inger René (M), Vice ordförande civilutskottet

Lars Tysklind (FP)

Maria Kornevik Jakobsson (C)

Rosita Runegrund (KD)

Riksdagsledamöter Västa Götalands län västra

Värnas våra kulturmiljöer i Västra Götaland?

juni 17, 2010 kl. 12:03 e m | Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Delmål sattes upp av Skogsstyrelsen att vid 2010 skulle skador på fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer vara minimala. Man skulle ge utbildning för bl.a. skogsägare och skogsmaskinförare i hur man upptäcker okända fornlämningar, installationer av kartnavigering för att upptäcka kända fornlämningar och att inte nedrisa fornlämningen så att andra kör över den.

Tack vare att Alliansen tagit hand om Sveriges finanser så bra kommer nu landet snabbare att återhämta sig och vi kan fokusera på Natur- och kulturkvalitetsmålen. Med bl.a. utbildningar och att återuppta arbetet med att granska, inventera och registrera fornlämningarna i vår skog samt att långsiktigt utveckla kulturmiljöerna med kommunala aktiviteter som kulturstigar, temadagar och utbildningskampanjer.

Nu har jag svarat på SVT och SR:s 200 frågor till mig som riksdagskandidat

juni 12, 2010 kl. 1:29 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det var mycket intressanta frågor som fick mig att ta en paus i helgsysslorna. Här är några av mina svar:

Varför ska man rösta på dig? 

Jag vill verka för en hållbar samhällsutveckling med trygghet och mångfald.  Politik är service där man lyssnar på många berörda före beslut fattas.

Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?

  • Natur- och kulturturismen
  • Diskriminerings- och mångfaldsfrågor
  • Samhällsutvecklingsfrågor

Du bara måste lyssna på Moderaternas nya vallåt ”Flyter” av Mange Schmidt och Wille Crafoord samt Sofia Talvik:

juni 11, 2010 kl. 10:45 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FLYTER

Det här är en låt
Låt den klinga sitt plong
utan tvingande tvång – det är bara en sång
Och vi gillar att sjunga utan händer för munnen
Lycka är att tycka utan att vara tvungen
Vi bör bejaka inte hålla tillbaka
varje utstickande haka som vill smaka
och jag vill ha en stad
som blir glad om man är entusiast
Vill ha ett land som tar hand om
utan att hålla fast

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Om du är driftig så kom igen och driv nåt
Om du är skrivkunning kom igen och skriv nåt
Om du har viljan så kommer du att bli nåt
Tänk på våra barn som ska vandra där som vi gått
Tänk på alla de som gick där före oss
om vi fick säja någonting och de hörde oss
Kanske tackar vi de döda för vår demokrati
Kanske tackar vi för frihet oavsett parti

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Tänk att fria viljor ännu anses va så märkliga
Det finns så många därute med drömmar att förverkliga
För många grupperingar dopar med duperingar
men glöm vad vi tillhör – bedöm vad vi tillför
Och skrota ruttna inrotade vanor och anor
Fundera mer i dina egna banor utan fanor
Det finns förtjänster både till höger och vänster
men kitteln i mitten så hittar man hiten med titeln

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Bygg en moské baby bygg gärna tre baby
Låt ingen annan jävel krossa din idé baby
Vi sågas gärna en gång till av skarpa hjärnor
men att få säja vad vi vill ger vi fem stjärnor

Estradörer frisörer entreprenörer
Lektörer Dansörer lastbilschaufförer
Direktörer konduktörer Charmörer som förför er
Regissörer flanörer distributörer
Massörer som rör er Grannar som stör er
Ingenjörer körer sufflörer traktörer
Skulptörer krönikörer OS-medaljörer
Underleverantörer riddarhus-sirer amatörer;
Vad ni än tar för er

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Vallåten ”Flyter” finns för nedladdning här

Vallåten som ringsignal finns för nedladdning här (iPhone)

Vallåten som ringsignal finns för nedladdning här (Mp3)

Fokus på miljön och besöksnäringen i Stenungsund!

juni 4, 2010 kl. 4:48 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det finns många goda skäl att rösta på Moderaterna i Stenungsund! 

Här är några: Äldreomsorgen, Företagandet, Trafiken och Miljön.

* Vi vill ha en planfri korsning över/under Bohusbanan och arbetet ska ske under nästa mandatperiod! 

* Vi vill utveckla kommunens miljöplan! 

* Vi vill ha ett turistpass i södra Bohuslän för att våra gäster ska kunna färdas samordnat med båt, buss, tåg och cykel: 

Ett turispass ökar tillgängligheten och hållbarheten för turismen! 

Turist- och besöksnäringen är en av de mest betydelsefulla faktorerna för vår regions framtida tillväxt.
Vi har fantastiska möjligheter att tillvarata; färdas till havs, fina badplatser, gränslös historia, vacker natur, rikt kulturliv och färgstarka bohuslänningar.
Sen 1990-talets början har omsättningen inom turismen dubblerats till dagens 23 miljarder kronor i Västsverige, och ca 35 000 personer är sysselsatta. Även om turistnäringen har fördubblats, finns mycket att göra för att fortsätta stötta utvecklingen. Till skillnad från industrin, består turistnäringen av många små aktörer som på olika sätt är helt beroende av varandra och sin omvärld. Det är här i kustzonen det mesta händer när det gäller turismen. All statistik visar att siffrorna kommer att fortsätta öka, vilket innebär att vi för att värna vår natur, kust och miljö måste agera klokt för att inte utarma våra resurser och tillgångar.
De offentliga aktörerna sitter på huvudnycklarna och kan genom politiska beslut exempelvis styra möjligheten att färdas via vägar, hamnar, kollektivtrafik och cykelleder.
Det handlar inte längre om att bygga en motorväg fram till en fabrik, utan det handlar om att se helheten, stora som små. En helhet som är gränslös för besökare. En bra möjlighet skulle kunna vara att södra Bohusläns kommuner erbjuder besökare att köpa ett ”turistpass” med möjlighet att färdas fritt mellan kommunerna via tillgängliga medel och resurser som cykelbanor, båtar, bussar och tåg, kanske t.o m cyklar.
Genom samverkan skulle södra Bohusläns kommuner kunna åstadkomma detta. Då ges besökare optimala förutsättningar att stanna ännu lite längre i vår del av regionen. Detta öppnar i nästa steg för företag att satsa, investera och bygga för fler gästnätter och upplevelser. För att inte tala om arbetstillfällena, besöksnäringen är ofta vägen in på arbetsmarknaden för ungdomar. Det skulle innebära mindre bilar, mer upplevelser och långsammare tempo. Det öppnar för hållbar och småskalig turism och för fler besökare. Av Maria Abrahamson (m), Ledamot och kandidat till Regionfullmäktige

Allianskampanj i Stenungsund i april

juni 4, 2010 kl. 4:35 e m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.