Leaderprojektet ”Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv”

juni 12, 2018 kl. 7:23 f m | Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu ska vi se till att få ett hållbart natur- och kulturarv där vi först spanar in Bohuslän och Sotenäs kommun för att sedan sprida idéerna genom hela Sverige!

Forntiden nyfiken på framtiden

Bohuslän har berikats med ett Leaderprojekt från Jordbruksverket, via Geoparken Bohusgranits förening i Sotenäs kommun. Geoparken Bohusgranit är idag ganska känd genom att man visar på plats geologi, arkeologi, ekologi och kultur. Geoparkens förening hjälper till att ta fram underlag för hur man bättre kan lyfta fram spännande natur- och kulturplatser med ny digital teknik och gott värdskap. Projektet/pilotstudien bär namnet: ”Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv”. 

Vi ska i en slutrapport påvisa hur man kan lyfta fram och använda våra gamla kulturarvsplatser, för ett bättre samhälle idag och i framtiden, med bland annat ny digital teknik och gott värdskap. Allt sker i gott samråd med dialogpartners, övriga föreningar, besöksnäringen, museum, lokalbefolkningen, kommuner etc.

Modell

Historien börjar för många tusen år sedan och omfattar bl a fornlämningar, fynd och berättelser från jägarstenålder och fram till idag. Kulturmiljöerna ger oss perspektiv på vad omgivningen varit jämfört med hur det är idag och utgör ett avstamp för vad den kan bli i framtiden. Varje kulturmiljö är uppbyggd av delar som tillsammans berättar en eller flera historier. Det kan röra sig om fornlämningar från en speciell tid, t ex ett område på en ö med ett mytomspunnet vikingagravröse som man når endast genom att vada genom havet under ebb eller hällristningar från bronsåldern med sina spännande berättelser, men då vi lever i en tid av allt snabbare förändringar är det lätt att glömma bort vår sentida historia.

Det är en viktig uppgift att lyfta fram dessa kulturområden för att det kulturhistoriska underlaget skall spegla hela vår historia och berätta för oss idag om livet förr. Vissa platser kan vi kanske uppleva, förstå och njuta av enbart genom ett besök medan andra kräver hjälp av ny digital teknik för att tolkas på bästa sätt.

Vår avsikt är att natur- och kulturmiljöerna skall kunna användas av både besökare som av lokalbefolkningen för att det ska bevaras inför framtiden, men att lyfta fram kulturmiljöerna så att fler upplever orten bättre kräver ännu mer av oss. Det kräver att vi sätter gästen/kunden i centrum och behandlar besökarna med ett gott värdskap! Besökaren vill ha ett värdskap som inspirerar och de vill ofta själva vara med från början och designa den utvalda resan i samråd med en värd från destinationen. Man vill gärna ha en personlig värd som är närvarande vid behov både före och under besöket för en ökad upplevelse på destinationen, man vill helt enkelt ha ett digitalt informationsutbyte och god tillgänglighet på en helt ny nivå idag.

Vår pilotstudie kommer särskilt att lyfta fram jämställdhetsaspekten och en äkta hållbar besöksnäring där vi uppmuntrar till en sk delnings- och cirkulärekonomi samt lägger extra tid på att påvisa möjligheter för att inkludera äldre, yngre, funktionshindrade, nyanlända och ensamma föräldrar i detta tillväxtarbete.

Vi vill vara med och skapa förutsättningar för att lyfta fram och bevara natur- och kulturarvet hållbart genom utomhuspedagogik, värdskapsutbildningar och digital transformation. Med interaktiva metoder, som Augmented- och Mixed Reality, kan man visualisera kulturmiljöerna och bidra till att förhöja upplevelsen och förståelsen vilket kommer att vara en av de centrala delarna i vårt arbete. De många historier och skrönor som kan hjälpa till att tolka kulturminnena kommer att fångas upp bl a genom intervjuer och återanvändas i vad jag kallar för ”historytelling”.

Det är först när natur- och kulturvärdena blivit förmedlade och gjorts förståeliga som de får betydelse och mening. 

Välkomna att följa arbetet och ta del av slutrapporten på den här bloggen!

Projektplan

Helen Andersson, projektledare

Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.